Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm con người

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm người nước ngoài du lịch tại Việt Nam

16/10/2020

Tải về Biểu mẫu Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm

1. Thông báo sự kiện bảo hiểm.

Khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc thân nhân của Người được bảo hiểm phải áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để cứu chữa nạn nhân.

Trong trường hợp cần thiết, thông báo cho cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn để hỗ trợ người bị nạn theo quy định đồng thời thông báo sự kiện bảo hiểm cho BSH.

Thông báo cho BSH gần nhất biết hoặc khách sạn hay tổ chức đoàn du lịch biết trong vòng 24 giờ. Nhanh chóng liên hệ hotline trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc tổng đài 1900.96.96.09, thông báo sự kiện bảo hiểm và cung cấp thông tin vụ việc để nhận hướng dẫn cụ thể:

 • Thông tin người yêu cầu trả tiền bảo hiểm;
 • Thông tin hợp đồng bảo hiểm: Chủ bảo hiểm; Số chứng minh thư, căn cước công dân; Số hợp đồng/ giấy chứng nhận bảo hiểm; Đơn vị tham gia bảo hiểm.
 • Thông tin về sự kiện bảo hiểm: Thời gian, địa điểm và nguyên dân, diễn biến của sự kiện bảo hiểm.

2. Hoàn thiện hồ sơ bồi thuờng.

Trường hợp có yêu cầu trả tiền bảo hiểm về y tế, chi phí hồi hương, bác sĩ do BSH chỉ định sẽ được phép kiểm tra sức khỏe NĐBH vào bất cứ lúc nào thất cần thiết.

Trường hợp hành lý và vật dụng riêng bị tổn thất, Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm đề phòng hạn chế tổn thất tới mức thấp nhất.

Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp cần cung cấp cho BSH các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm rời khỏi bệnh viện ở Việt Nam hoặc bị tử vong hay mất mát, thiệt hại về hành lý:

– Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm có ghi địa chỉ chính xác (tải về tại đây).

– Giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Trường hợp thiệt hại về người, tai nạn hoặc ốm đau:

 • Biên bản tai nạn có ghi nhận trường hợp chết hoặc bị thương tật.
 • Biên lai các chi phí y tế, hồi hương và các chi phí khác.
 • Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp tử vong).

– Trường hợp thiệt hại về hành lý và vật dụng riêng:

 • Bằng chứng chứng minh hành lý, vật dụng riêng bị mất, thiệt hại và mức độ tổn thất.
 • Biên bản về việc mất toàn bộ kiện hành lý, vật dụng riêng bị mất, thiệt hại và mức độ tổn thất.
 • Bản kê chi tiết giá trị tài sản bị thiệt hại.
 • Tờ khai hải quan khi nhập cảnh Việt Nam, trong đó ghi rõ hành lý và tài sản mang theo vào Việt Nam (đối với trường hợp Người được bảo hiểm phải làm thủ tục hải quan).
 • Hóa đơn sửa chữa tài sản hay thay thế phụ tùng.

– Trường hợp Người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Các giấy tờ khác theo hướng dẫn của BSH.

3. Giải quyết bồi thường.

BSH cam kết bồi thường đầy đủ cho quý khách hàng theo quy định, quy tắc và điều khoản hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp quý khách hàng không phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của BSH/ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành thì BSH có thể giảm trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường theo quy định.
 • Các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có tranh chấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts