Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm con người

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng

24/10/2020

Tải về Biểu mẫu Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm

1. Thông báo sự kiện bảo hiểm.

Khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc thân nhân của Người được bảo hiểm phải áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để cứu chữa nạn nhân.

Trong trường hợp cần thiết, thông báo cho cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn để hỗ trợ người bị nạn theo quy định đồng thời thông báo sự kiện bảo hiểm cho BSH.

Nhanh chóng liên hệ hotline trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc tổng đài 1900.96.96.09, thông báo sự kiện bảo hiểm và cung cấp thông tin vụ việc để nhận hướng dẫn cụ thể:

 • Thông tin người yêu cầu trả tiền bảo hiểm;
 • Thông tin hợp đồng bảo hiểm: Chủ bảo hiểm; Số chứng minh thư, căn cước công dân; Số hợp đồng/ giấy chứng nhận bảo hiểm; Đơn vị tham gia bảo hiểm.
 • Thông tin về sự kiện bảo hiểm: Thời gian, địa điểm và nguyên dân, diễn biến của sự kiện bảo hiểm.

Thời gian thông báo bằng văn bản về sự kiện bảo hiểm: trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Thời hạn yêu cầu giải quyết quyền lợi: trong vòng 01 năm kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

2. Hoàn thiện hồ sơ bồi thuờng.

Nhân viên bồi thường của BSH sẽ liên hệ ngay với Quý khách để hướng dẫn thu thập hồ sơ và tiến hành giải quyết quyền lợi đến khách hàng.

Khách hàng phối hợp cung cấp hoàn thiện những giấy tờ sau đây cho BSH:

 • Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm theo mẫu của BSH (tải về tại đây).
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.
 • Giấy chứng tử (trường hợp tử vong).
 • Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền thụ hưởng bảo hiểm.
 • Biên bản tai nạn/ Bản tường trình tai nạn có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn.
 • Hợp đồng tín dụng/ Sổ vay vốn (bản sao hợp lệ).
 • Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ chứng từ y tế của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng thương tật thân thể của Người được bảo hiểm (trong trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn).
 • Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ quyết định của Tòa án tại Việt Nam có thẩm quyền tuyên bố người được bảo hiểm bị mất tích do tai nạn (trường hợp người được bảo hiểm mất tích).
 • Xác nhận của ngân hàng về số dư nợ tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 • Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật và quy tắc bảo hiểm này.

Lưu ý: Các hóa đơn, chứng từ tiếng nước ngoài phải nộp kèm một bản dịch thích hợp và chi phí để có các tài liệu này do Người được bảo hiểm tự chi trả.

3. Giải quyết bồi thường.

BSH cam kết bồi thường đầy đủ cho quý khách hàng theo quy định, quy tắc và điều khoản hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp quý khách hàng không phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của BSH/ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành thì BSH có thể giảm trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường theo quy định.
 • Các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có tranh chấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts