Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm con người

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm nCoV Shield

12/11/2020

Tải về Biểu mẫu Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm

1. Thông báo sự kiện bảo hiểm.

Khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc thân nhân của Người được bảo hiểm phải áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để cứu chữa nạn nhân.

Nhanh chóng liên hệ hotline trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc tổng đài 1900.96.96.09, thông báo sự kiện bảo hiểm và cung cấp thông tin vụ việc để nhận hướng dẫn cụ thể:

 • Thông tin người yêu cầu trả tiền bảo hiểm;
 • Thông tin hợp đồng bảo hiểm: Chủ bảo hiểm; Số chứng minh thư, căn cước công dân; Số hợp đồng/ giấy chứng nhận bảo hiểm; Đơn vị tham gia bảo hiểm.
 • Thông tin về sự kiện bảo hiểm: Thời gian, địa điểm và nguyên dân, diễn biến của sự kiện bảo hiểm.

Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm hoặc người được thừa kế hợp pháp phải thông báo cho BSH bằng văn bản về việc có sự kiện bảo hiểm đã xảy ra.

2. Hoàn thiện hồ sơ bồi thuờng.

Khi yêu cầu BSH trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm và/hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho BSH các chứng từ sau đây:

– Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm theo mẫu của BSH (tải về tại đây).

– Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.

– Bản chính hoặc bản sao công chứng Giấy chứng tử, trích lục khai tử có ghi nguyên nhân.

– Các giấy tờ liên quan đến thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Giấy báo tử của bệnh viện trong trường hợp tử vong tại bệnh viện (nếu có/nếu cần).

– Các giấy tờ quy định thêm đối với từng quyền lợi như sau:

2.1. Đối với quyền lợi trợ cấp nằm viện điều trị nội trú do Covid-19:

Giấy ra/xuất viện, trong trường hợp bệnh viện không cung cấp được Giấy ra viện, các chứng từ sau được coi như chứng từ thay thế:

 • Thông báo về việc cách ly của cơ quan chức năng;
 • Bệnh án (bản photocopy có dấu sao y); hoặc Báo cáo y tế; hoặc Giấy xác nhận của bệnh viện thể hiện rõ thời gian điều trị.
 • Giấy chuyển viện (trường hợp chuyển đến bệnh viện chuyên biệt).
 • Kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

2.2 Đối với quyền lợi chi phí y tế điều trị nội trú do Covid-19.

Các chứng từ y tế (đối với hóa đơn, chứng từ thanh toán, BSH chỉ chấp nhận bản chính) bao gồm Giấy xuất/ra viện, trong trường hợp bệnh viện không cung cấp được giấy xuất/ra viện, các chứng từ sau được coi là chứng từ thay thế:

 • Thông báo về việc cách ly của cơ quan chức năng;
 • Bệnh án (bản photocopy có dấu sao y); hoặc Báo cáo y tế; hoặc Giấy xác nhận của bệnh viện thể hiện rõ thời gian điều trị.
 • Giấy chuyển viện (trường hợp chuyển đến bệnh viện chuyên biệt).
 • Kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
 • Các chứng từ y tế.
 • Chỉ định hoặc kết quả xét nghiệm, XQ, CT …
 • Toa thuốc, hóa đơn mua thuốc, biên lai thu viện phí, phiếu thu (theo mẫu của Bộ Tài chính).

2.3. Các giấy tờ có liên quan khác.

 • Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
 • Chứng từ liên quan đến các quyền lợi bổ sung khác: tùy theo từng vụ việc cụ thể BSH sẽ hướng dẫn các chứng từ, hồ sơ cần cung cấp để có căn cứ giải quyết.
 • Trong mọi trường hợp, BSH có quyền yêu cầu cung cấp các tài liệu chứng minh về quyền thụ hưởng hợp pháp.
 • Người được bảo hiểm có trách nhiệm thu thập chứng từ cần thiết liên quan đến việc điều trị hoặc phát sinh rủi ro theo yêu cầu của BSH. Các hóa đơn, chứng từ tiếng nước ngoài phải nộp kèm một bản dịch tiếng Việt có công chứng. Chi phí dịch thuật do người được bảo hiểm chi trả.

3. Giải quyết bồi thường.

BSH cam kết bồi thường đầy đủ cho quý khách hàng theo quy định, quy tắc và điều khoản hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp quý khách hàng không phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của BSH/ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành thì BSH có thể giảm trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường theo quy định.
 • Các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có tranh chấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts