FEATURED PRODUCTS

BSH đem đến các sản phẩm bảo hiểm toàn diện, thiết yếu đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Car Insurance

Bảo vệ chủ xe trước những sự cố gây thiệt hại về người, phương tiện, tài sản của bản thân và bên thứ ba

Motor Insurance

Bảo vệ chủ xe trước sự cố tai nạn giao thông gây thiệt hại về người, tài sản và trách nhiệm với bên thứ ba.

Health Insurance

Bảo vệ trước những rủi ro ốm đau, bệnh tật, thai sản và tai nạn trong cuộc sống.

Property Insurance

Bảo vệ tài sản của cá nhân, tổ chức trước những rủi ro như: cháy, nổ, hỏa hoạn, giông bão, lụt.

Engineering Insurance

Bảo hiểm kỹ thuật BSH bảo vệ chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan trước các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ, xảy ra đối với công trình xây dựng/ lắp đặt, máy móc thiết bị, …

Cargo Insurance

Bảo hiểm hàng hóa BSH bảo vệ cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển nội địa hoặc quốc tế trước những thiệt hại do cháy nổ, thiên tai, đắm, chìm, lật, đổ…

AFFILIATE PARTNERS

Xem danh sách hệ thống liên kết với BSH

NEWS

REGISTER FOR CONSULTATION

Nhập thông tin của bạn để nhận tư vấn từ BSH, giúp bạn chọn các giải pháp bảo hiểm và tiết kiệm thời gian để bạn đạt được mục tiêu của mình.