CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

Ý NGHĨA LOGO BSH

Biểu tượng của BSH là sự kết hợp giữa chữ và hình. Chữ B được cách điệu từ cánh buồm, ngọn núi, cánh chim…Tạo nên sự vững mạnh, vươn xa của BSH. Màu vàng cam nói lên sự năng động của người Sài Gòn và khẳng định cho thành công bền vững, nỗ lực để chinh phục niềm tin với Khách hàng.

Xem thêm

BAN LÃNH ĐẠO

BSH-hoi-dong-quan-tri

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

HĐQT

Ban điều hành