PERSONAL AGENT

BSH hiện có 48 đơn vị thành viên và gần 80 phòng kinh doanh hoạt động tại hầu hết các khu vực, tỉnh thành trong cả nước.
Mạng lưới của BSH được phân bổ tương đối đồng bộ, rộng khắp các khu vực, địa bàn trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại cũng như chiến lược phát triển dài hạn của BSH

LỢI ÍCH KHI TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ CỦA BSH

Được đào tạo liên tục nâng cao kỹ năng giao tiếp thuyết trình, bán hàng

Được hưởng hoa hồng khai thác theo quy định của Bộ Tài chính

Được khen thưởng theo từng đợt phát động thi đua của công ty

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên

Thường trú tại Việt Nam

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam

Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp

ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ CÁ NHÂN CỦA BSH