Press News

‘Lên đỉnh’ sau 5 năm, BSH tham vọng doanh thu 2019 đạt gần 2.000 tỷ

13/09/2020

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo đó, năm 2018, tổng công ty đạt 1.120 tỷ đồng doanh thu, gồm: tổng doanh thu phí bảo hiểm 905,12 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động đầu tư 215,04 tỷ đồng; riêng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 871,2 tỷ đồng, tăng trưởng 44,8% so với năm 2017.

Với kết quả đạt được, BSH được ghi nhận là một trong 3 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2018 (theo thống kê của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam).

Một số nghiệp vụ khác của tổng công ty có tốc độ tăng trưởng cao như: bảo hiểm con người tăng trưởng 88%; bảo hiểm vật chất ô tô tăng trưởng 59%; bảo hiểm hàng hóa tăng 36%…

Đối với hoạt động nhận tái bảo hiểm, năm 2018, doanh thu nhận tái bảo hiểm của BSH đạt 33,9 tỷ đồng, đạt 84,8% kế hoạch và tăng trưởng 28,4% so với năm 2017.

Được biết, với tổng doanh thu đạt được là 1.120 tỷ đồng, lần đầu tiên BSH vượt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng. Cũng theo BSH, đây là năm tổng công ty tăng trưởng doanh thu cao nhất trong 5 năm qua, cao cả về tốc độ lẫn quy mô doanh thu.

Bên cạnh đó, đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mục tiêu tăng trưởng doanh thu cao, giảm tỷ lệ bồi thường, đảm bảo phát triển bền vững và đạt top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường.

Cụ thể, năm 2019, tổng công ty phấn đấu tổng doanh thu đạt 1.980 tỷ đồng, tăng trưởng 76,8%; tổng doanh thu phí bảo hiểm dự kiến đạt 1.750 tỷ đồng, tăng trưởng 93,4%.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB – VINACOMIN được thành lập năm 2008. Các cổ đông sáng lập gồm: Tập đoàn Than Khoáng sản Việt nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp An Sinh, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính ITASCO, Công ty Cổ phần Hoa Sơn,…

Ngày 20/3/2011, tổng công ty đổi tên thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB-Vinacomin. Ngày 5/9/2013, tổng công ty đổi tên thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (viết tắt là BSH).

BSH cung cấp 7 sản phẩm chính là bảo hiểm: con người; xe cơ giới; tàu; tài sản; hàng hóa; kỹ thuật; trách nhiệm.

Đầu tháng 4/2019, BSH cũng đã công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. Theo đó, căn cứ công văn số 3932/BTC-QLBH ngày 2/4/2019 của Bộ Tài chính, ông Bùi Trung Kiên được chấp thuận giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của BSH.

Trước khi về làm việc tại BSH, ông Kiên từng là Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện và một số công ty khác.

Theo VietnamFinance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts