Press News

Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội muốn bán hơn 8 triệu cổ phiếu SHB

13/09/2020

Đây là toàn bộ số cổ phần mà Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội đang nắm giữ tại SHB, tương ứng tỷ lệ 0,68% vốn.

Ông Lê Đăng Khoa – Phó tổng giám đốc SHB đang là Uỷ viên HĐQT tại Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH). Bà Ninh Thị Lan Phương – Phó tổng giám đốc SHB đồng thời là thành viên ban kiểm soát tại BSH.

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thoả thuận trong khoảng thời gian từ 2/7 đến 26/7/2019.

Về kết quả kinh doanh, năm 2018, SHB đạt quy mô tổng tài sản đạt 323.276 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; tổng nguồn vốn huy động đạt 300.565 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng đạt 231.474 tỷ đồng, tăng trưởng 15 %, lợi nhuận trước thuế đạt 2.094 tỷ đồng.

Năm 2019, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.068 tỷ đồng, tăng tới 46,51% so với năm 2018.

Theo VietnamFinance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts