Marine Insurance

Bảo hiểm TNDS chủ tàu biển

Bảo hiểm TNDS chủ tàu biển

Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không kể người thuê tàu chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu, thuyền gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không kể người thuê tàu chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu, thuyền gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản.

 • Tất cả các tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam đều có thể tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (gọi tắt là BSH).
 • Theo yêu cầu tham gia bảo hiểm của cá nhân hoặc tổ chức (Người được bảo hiểm), BSH có thể nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu theo thời hạn hoặc theo chuyến hành trình.
 • Tàu được hiểu là tàu hoặc cấu trúc nổi khác, có hoặc không có động cơ, chuyên dùng để hoạt động trên biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển

TNDS theo luật pháp của chủ tàu/người quản lý tàu phát sinh trong quá trình hoạt động của con tàu.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển

Bảo hiểm Bảo vệ và Bồi thường (P & I) cung cấp đầy đủ đa dạng bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro được nêu dưới đây phù hợp với các trách nhiệm pháp lý của chủ tàu:

 • Rủi ro về con người, cho dù là thuyền viên, hành khách hay bên thứ ba khác;
 • Trách nhiệm đâm va;
 • Trách nhiệm đối với thiệt hại và mất mát tài sản;
 • Trách nhiệm lai dắt;
 • Trách nhiệm di dời xác tàu;
 • Trách nhiệm đối với hàng hóa;
 • Trách nhiệm đối với ô nhiễm.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển

BSH không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp:

 • Tàu không đủ khả năng hoạt động; không có các giấy tờ đăng ký, đăng kiểm còn hiệu lực và/hoặc hoạt động ngoài vùng hoạt động cho phép tương ứng với cấp tàu theo quy định của cơ quan đăng kiểm;
 • Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như: đại lý, đại diện hoặc thuyền trưởng, sỹ quan và thuyền viên có hành động cố ý và/hoặc hành vi gian dối trong việc gây ra tổn thất và/hoặc khai báo tổn thất;
 • Vi phạm lệnh cấm do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành hoặc hoạt động kinh doanh trái phép;
 • Tàu không được bố trí đầy đủ định biên và/hoặc các chức danh thuyền viên trên tàu không có bằng hoặc chứng chỉ theo quy định hoặc tai nạn xảy ra do những người này say rượu, bia, ma tuý hoặc các chất kích thích tương tự khác;
 • Tàu neo đậu tại cảng hoặc các vùng nước không được phép neo đậu hoặc được phép neo đậu mà không được neo, cột đúng quy định hoặc các thuyền viên được phân công trực tàu không có mặt thực hiện nghĩa vụ trực tàu tại thời điểm xảy ra sự cố.
 • Chi phí liên quan đến việc chậm trễ của tàu hoặc hàng hóa bị giảm giá trị, mất thị trường hoặc chi phí liên quan đến thiệt hại kinh doanh của tàu được bảo hiểm.
 • Mọi số tiền có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm thân tàu.
 • Và các điểm loại trừ khác theo điều khoản bảo hiểm TNDS chủ tàu biển.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển

Biểu mẫu Thông báo sự cố và yêu cầu bồi thường bảo hiểm Download

1. Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Áp dụng mọi biện pháp cứu người và hạn chế tổn thất tài sản
 • Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất
 • Thông báo cho BSH hoặc đại diện của BSH tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời
 • Thông báo giá cả và nơi sửa chữa tàu thủy cho BSH
 • Thực hiện các thủ tục để bảo lưu quyền khiếu nại cho BSH trong trường hợp tàu thủy được bảo hiểm bị tổn thất có liên quan tới bên thứ 3
 • Nếu thân tàu bảo hiểm theo điều kiện A thì phải có giám định mới được sửa chữa
 • Với bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu, Người được bảo hiểm không được tự ý giải quyết với người thứ 3 khi chưa có thỏa thuận bằng văn bản của BSH
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu

2. Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thư khiếu nại đòi bồi thường.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Kháng nghị hàng hải; Báo cáo tai nạn, tổn thất.
 • Biên bản giám định tổn thất hoặc của Người giám định được BSH chỉ định.
 • Giấy chứng nhận mất tàu của cơ quan có thẩm quyền (nếu tàu bị mất tích).
 • Biên bản tai nạn do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp hay công an lập (trường hợp liên quan đến người thứ 3).
 • Giấy tờ tàu, bằng thuyền trường, bằng máy trưởng.
 • Hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí đòi bồi thường.
 • Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến người thứ ba.
 • Những chứng từ liên quan khác tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển

Điều khoản bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu - tàu ven biển Download

Điều khoản bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu – tàu ven biển ban hành theo Quyết định số 126/2017/QĐ-BSH-QLNV II ngày 16/01/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

OTHER PRODUCTS