Personal Insurance

Bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng

Bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng

Quyền lợi bảo hiểm

Trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật/tàn tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm, BSH chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm được bên mua bảo hiểm lựa chọn theo số tiền vay ban đầu hoặc theo dư nợ khoản vay.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng

Bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng là một hình thức bảo hiểm giúp người vay tín dụng trả nợ ngân hàng khi họ không may gặp rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm: tử vong hoặc thương tật/ tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc thai sản.

Người vay vốn ngân hàng tham gia bảo hiểm để bảo vệ tài sản đảm bảo và người thân không phải mang gánh nặng trả nợ thay.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng

Sức khỏe, tính mạng của người vay tín dụng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng

BSH nhận bảo hiểm trong các trường hợp tử vong hoặc thương tật/ tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc thai sản.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng

BSH không chịu trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật/ tàn tật toàn bộ vĩnh viễn trong các trường hợp sau đây:

 • Người được bảo hiểm bị nhiễm HIV; Bệnh AIDS.
 • Bệnh đặc biệt và tình trạng có sẵn;
 • Hành vi có ý của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng. Tuy nhiên trương trường hợp một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm, những người thụ hưởng còn lại theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm vẫn được trả tiền bảo hiểm.
 • Người được bảo hiểm bị tử hình theo phán quyết của Tòa án; tham gia vào các hành động bất hợp pháp, tham gia đánh nhau trừ trường hợp được xác nhận là hành động phòng vệ chính đáng.
 • Người được bảo hiểm được Tòa án có quyết định tuyên bố là mất tích trong thời hạn bảo hiểm.
 • Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy, các chất kích thích tương tự khác là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến người được bảo hiểm bị tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
 • Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động hàng không (trừ với tư cách là hành khách); các cuộc diễn tập, huấn luyện quân sự, tham gia chiến đấu của lực lượng vũ trang.
 • Người được bảo hiểm tham gia các môn thể thao chuyên nghiệp.
 • Động đất, sóng thần, núi lửa phun, nhiễm phóng xạ, vũ khí sinh học, hóa học, chiến tranh, nội chiến, bạo động, nổi loạn, khủng bố và các sự kiện mang tính chất chiến tranh khác.
 • Người được bảo hiểm vi phảm pháp luật phải thụ án hình sự và Luật giao thông đường bộ hiện hành. Người được bảo hiểm có hành vi vi phạm pháp luật mà hành vi đó là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự kiện bảo hiểm.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng

Biểu mẫu Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm Download

– Thời gian thông báo bằng văn bản về sự kiện bảo hiểm: trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
– Thời hạn yêu cầu giải quyết quyền lợi: trong vòng 01 năm kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
– Chứng từ yêu cầu bồi thường gồm:

 • Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của BSH).
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.
 • Giấy chứng tử (trường hợp tử vong).
 • Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền thụ hưởng bảo hiểm.
 • Biên bản tai nạn/ Bản tường trình tai nạn có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn.
 • Hợp đồng tín dụng/ Sổ vay vốn (bản sao hợp lệ).
 • Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ chứng từ y tế của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng thương tật thân thể của Người được bảo hiểm (trong trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn).
 • Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ quyết định của Tòa án tại Việt Nam có thẩm quyền tuyên bố người được bảo hiểm bị mất tích do tai nạn (trường hợp người được bảo hiểm mất tích).
 • Xác nhận của ngân hàng về số dư nợ tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 • Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật và quy tắc bảo hiểm này.

Lưu ý: Các hóa đơn, chứng từ tiếng nước ngoài phải nộp kèm một bản dịch thích hợp và chi phí để có các tài liệu này do Người được bảo hiểm tự chi trả.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết, quý khách vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng

Quy tắc bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng Download

Quy tắc bảo hiểm sức khỏe người vay tín dụng ban hành theo Quyết định số 48/2019/QĐ-BSH ngày 08/01/2019 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

OTHER PRODUCTS