Marine Insurance

Bảo hiểm thân tàu biển

Bảo hiểm thân tàu biển

Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm cho những tổn thất về vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị hàng hải của tàu do những hiểm họa của biển/sông nước gây ra, hoặc do những tai nạn bất ngờ như đắm, cháy, mắc cạn, đâm va, nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, …

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm thân tàu biển

Bảo hiểm thân tàu biển bảo vệ cho những tổn thất về vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị hàng hải của tàu do những hiểm họa của biển/sông nước gây ra, hoặc do những tai nạn bất ngờ như đắm, cháy, mắc cạn, đâm va, nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, …

 • Tàu sẽ được bảo hiểm theo thời hạn hiệu lực bảo hiểm và được quyền chạy có hoa tiêu hay không, chạy thử và trợ giúp, lái kèo tàu hay thuyền đang gặp nạn, nhưng phải cam kết tàu sẽ không chạy bằng lái kéo.
 • Việc thuê máy bay trực thăng để vận chuyển người, đồ tiếp tế và thiết bị đến và/hoặc từ tàu sẽ không ảnh hưởng đến bảo hiểm này.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm thân tàu biển

Đối tượng bảo hiểm thân tàu bao gồm:  vỏ tàu, máy tàu và các trang thiết bị hàng hải.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm thân tàu biển

Bảo hiểm thân tàu sẽ nhận bảo hiểm tổn thất hay tổn hại của con tàu gây ra bởi:

 • Hiểm họa của biển, sông hồ hoặc các vùng nước có thể hành thủy;
 • Hỏa hoạn, nổ;
 • Cướp biển, bạo động bởi những người ngoài tàu, vứt hàng xuống biển;
 • Va chạm với máy bay hay vật tương tự, hoặc vật rớt từ đó, với phương tiện chuyên chở bộ, trang bị hay thiết bị bến cảng;
 • Động đất, sóng thần, núi lửa phun hay sét đánh;
 • Tai nạn trong khi bốc dỡ và chuyển dịch hàng hóa hay nhiên liệu;
 • Nổ nồi hơi, gẫy trục cơ hoặc ẩn tỳ trong máy móc và thân tàu;
 • Bất cẩn của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ hay hoa tiêu và người sử chữa hay người thuê tàu không phải là người được bảo hiểm;
 • Manh động của thuyền trưởng, sĩ quan hay thủy thủ.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm thân tàu biển

BSH không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp:

 • Tàu không đủ khả năng hoạt động; không có các giấy tờ đăng ký, đăng kiểm còn hiệu lực và/hoặc hoạt động ngoài vùng hoạt động cho phép tương ứng với cấp tàu theo quy định của cơ quan đăng kiểm;
 • Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như: đại lý, đại diện hoặc thuyền trưởng, sỹ quan và thuyền viên có hành động cố ý và/hoặc hành vi gian dối trong việc gây ra tổn thất và/hoặc khai báo tổn thất;
 • Vi phạm lệnh cấm do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành hoặc hoạt động kinh doanh trái phép;
 • Tàu không được bố trí đầy đủ định biên và/hoặc các chức danh thuyền viên trên tàu không có bằng hoặc chứng chỉ theo quy định hoặc tai nạn xảy ra do những người này say rượu, bia, ma tuý hoặc các chất kích thích tương tự khác;
 • Tàu neo đậu tại cảng hoặc các vùng nước không được phép neo đậu hoặc được phép neo đậu mà không được neo, cột đúng quy định hoặc các thuyền viên được phân công trực tàu không có mặt thực hiện nghĩa vụ trực tàu tại thời điểm xảy ra sự cố.
 • Do vỏ, máy móc hoặc trang thiết bị của tàu bị hao mòn tự nhiên.
 • Tàu bị nằm cạn bởi ảnh hưởng của thủy triều hoặc con nước lên xuống trong lúc đang neo đậu.
 • Và các điểm loại trừ khác theo điều khoản bảo hiểm thân tàu biển.

Liên hệ hỗ trợ

1. Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Áp dụng mọi biện pháp cứu người và hạn chế tổn thất tài sản
 • Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất
 • Thông báo cho BSH hoặc đại diện của BSH tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời
 • Thông báo giá cả và nơi sửa chữa tàu thủy cho BSH
 • Thực hiện các thủ tục để bảo lưu quyền khiếu nại cho BSH trong trường hợp tàu thủy được bảo hiểm bị tổn thất có liên quan tới bên thứ 3
 • Nếu thân tàu bảo hiểm theo điều kiện A thì phải có giám định mới được sửa chữa
 • Với bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu, Người được bảo hiểm không được tự ý giải quyết với người thứ 3 khi chưa có thỏa thuận bằng văn bản của BSH
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu

2. Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thư khiếu nại đòi bồi thường.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Kháng nghị hàng hải; Báo cáo tai nạn, tổn thất.
 • Biên bản giám định tổn thất hoặc của Người giám định được BSH chỉ định.
 • Giấy chứng nhận mất tàu của cơ quan có thẩm quyền (nếu tàu bị mất tích).
 • Biên bản tai nạn do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp hay công an lập (trường hợp liên quan đến người thứ ba).
 • Giấy tờ tàu, bằng thuyền trường, bằng máy trưởng.
 • Hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí đòi bồi thường.
 • Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến người thứ ba.
 • Những chứng từ liên quan khác tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

 • Bộ điều khoản bảo hiểm thời hạn thân tàu ban hành theo Quyết định số 131/2017/QĐ-BSH-QLNV II ngày 16/01/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.
 • Bộ điều khoản bảo hiểm thân tàu chuyến ban hành theo Quyết định số 132/2017/QĐ-BSH-QLNV II ngày 16/01/2017 của Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.
 • Bộ điều khoản bảo hiểm thời hạn thân tàu – tổn thất toàn bộ ban hành theo Quyết định số 133/2017/QĐ-BSH-QLNV II ngày 16/01/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

 

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

OTHER PRODUCTS