Property Insurance

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Mô tả sản phẩm

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, hộ gia đình hoặc cá nhân trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro: Hỏa hoạn; sét đánh, nổ; Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào; Gây rối, đình công, bế xưởng; Hành động ác ý; Động đất, núi lửa phun; Giông bão; Giông bão, lụt; Vỡ hay Tràn nước từ các thiết bị chứa nước; Va chạm bởi xe và súc vật; ….

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

 • Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc thiết bị;
 • Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm:

 • Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ;
 • Rủi ro “B”: Nổ;
 • Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;
 • Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng;
 • Rủi ro “E”:Thiệt hại do hành động ác ý;
 • Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun;
 • Rủi ro “G”: Giông và bão;
 • Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt;
 • Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước;
 • Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật;
 • Rủi ro “K”: Rò rỉ nước bất ngờ từ hệ thống sprinkler tự động.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tài sản bị mất mát, phá hủy hay hư hại gây ra bởi các rủi ro trong phạm vi bảo hiểm theo giá trị của tài sản đó tại thời điểm xảy ra tổn thất bằng hình thức phục hồi hoặc thay thế những tài sản bị tổn thất hay bất cứ bộ phận nào của tài sản bị tổn thất.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm này không bảo hiểm:

1. TỔN THẤT HẬU QUẢ

– Tổn thất hậu quả gây ra do

 • Gây rối, bạo động dân sự, đình công, bãi công, công nhân bị sa thải trừ khi những rủi ro này ghi nhận là được bảo hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm, nhưng chỉ với phạm vi bảo hiểm đã quy định tại rủi ro đó,
 • Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, hành động khiêu khích quân sự hoặc hiếu chiến của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến,
 • Binh biến, dấy binh, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, lực lượng quân sự tiếm quyền, thiết quân luật, phong toả, giới nghiêm hoặc những biến cố và nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố và duy trì tình trạng khẩn cấp hoặc giới nghiêm, tịch thu, trưng dụng, trưng thu, quốc hữu hoá, phá hoại và/hoặc hành động khủng bố do một người hoặc một nhóm người hành động đại diện cho hoặc có liên quan đến một tổ chức (“khủng bố” có nghĩa là việc sử dụng bạo lực vì mục đích chính trị và bao gồm cả việc sử dụng bạo lực đe dọa công chúng hoặc một bộ phận công chúng).

– Tổn thất đối với bất kỳ tài sản nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào bắt nguồn từ hoặc phát sinh từ THIỆT HẠI đó hoặc bất kỳ tổn thất có tính chất hậu quả nào, trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi hoặc phát sinh từ:

 • Nguyên liệu vũ khí hạt nhân,
 • sử dụng cố ý hoặc không cố ý tên lửa và/hoặc bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào,
 • phóng xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nguyên liệu hạt nhân. Đối với điểm loại trừ này thì thuật ngữ “đốt cháy” sẽ bao gồm cả quá trình phản ứng phân hủy hạt nhân tự phát.

– Tổn thất xảy ra đối với bất kỳ máy móc, khí cụ điện nào hay bất kỳ bộ phận nào của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hoặc rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét).

– Tổn thất gây ra do sự ô nhiễm, nhiễm bẩn, ngoại trừ (nếu không bị loại trừ bằng một cách nào khác) những THIỆT HẠI đối với tài sản được bảo hiểm xảy ra do:

 • ô nhiễm, nhiễm bẩn phát sinh từ một rủi ro được bảo hiểm,
 • bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào mà chính những rủi ro ấy lại phát sinh từ ô nhiễm hay nhiễm bẩn.

– Hàng hoá nhận ủy thác hay nhận bảo quản; vàng bạc và đá quý, tiền (tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lãnh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, hệ thống dữ liệu máy tính, hàng mẫu, vật mẫu, quần áo mẫu, khuôn mẫu, sơ đồ, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, trừ khi được xác định cụ thể là chúng được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này,

– TỔN THẤT HẬU QUẢ xảy ra đối với những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất, được bảo hiểm hay lẽ ra phải được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm hàng hải hoặc các Hợp đồng bảo hiểm khác, trừ phần THIỆT HẠI vượt quá số tiền được bồi thường hay lẽ ra được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm hàng hải hoặc Hợp đồng bảo hiểm khác, kể cả Hợp đồng bảo hiểm này không có hiệu lực.

3. TỔN THẤT HẬU QUẢ do trộm cướp trong khi hoặc sau khi xảy ra cháy.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Biểu mẫu thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường bảo hiểm Download
Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

1. Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Áp dụng mọi biện pháp hạn chế tổn thất tài sản;
 • Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất;
 • Thông báo cho BSH hoặc đại diện của BSH tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu.

2. Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
 • Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm;
 • GCN đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy;
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
 • Kết luận nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của BSH (nếu có).

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt Download
Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt ban hành theo Quyết định số 102/2017/QĐ-BSH-QLNV I ngày 16/01/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

OTHER PRODUCTS