Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm tài sản

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

16/10/2020

Tải về Biểu mẫu yêu cầu bồi thường

1. Thông báo sự kiện bảo hiểm.

Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Áp dụng mọi biện pháp hạn chế tổn thất tài sản.
 • Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất.
 • Thông báo cho BSH qua số điện thoại 1900.96.96.09 hoặc số hotline bồi thường trong giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm hoặc đại diện của BSH tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu.

Thực hiện thông báo sự kiện bảo hiểm đến BSH bằng văn bản trong vòng 05 ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

2. Thu thập hồ sơ bồi thường.

Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, trong vòng 30 ngày hoặc lâu hơn nếu có sự đồng ý bằng văn bản của BSH, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm theo mẫu của BSH (tải về tại đây).
 • Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy;
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
 • Kết luận nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của BSH (nếu có).

3. Giải quyết bồi thường.

BSH cam kết bồi thường đầy đủ cho quý khách hàng theo quy định, quy tắc và điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp quý khách hàng không phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của BSH/ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành thì BSH có thể giảm trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường theo quy định.
 • Các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng khi có tranh chấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan