Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm Tàu thuỷ

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

16/10/2020

Tải về Biểu mẫu thư yêu cầu bồi thường

1. Thông báo sự kiện bảo hiểm.

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Người được bảo hiểm cần thông báo ngay cho BSH theo đường dây nóng 1900.96.96.09 hoặc số điện thoại được ghi trên Đơn bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

 • Áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để cứu chữa nạn nhân.
 • Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu.

2. Thu thập hồ sơ bồi thường.

Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm cần cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thư khiếu nại đòi bồi thường theo mẫu của BSH (tải về tại đây).
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm (bản sao);
 • Biên bản tai nạn có xác nhận của Thuyền trưởng/Chủ tàu, chính quyền địa phương và/hoặc cảnh sát giao thông đường thuỷ nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn;
 • Các chứng từ y tế: giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ có liên quan đến việc điều trị tai nạn;
 • Giấy chứng tử (trường hợp Người được bảo hiểm chết);
 • Chứng từ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp Người được bảo hiểm chết).

Trường hợp Người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

3. Giải quyết bồi thường.

BSH cam kết bồi thường đầy đủ cho quý khách hàng theo quy định, quy tắc và điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp quý khách hàng không phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của BSH/ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành thì BSH có thể giảm trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường theo quy định.
 • Các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng khi có tranh chấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts