Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm Hàng hoá

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

16/10/2020

Tải về Biểu mẫu thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường

1. Thông báo sự kiện bảo hiểm.

Trong trường hợp xảy ra rủi ro, mất mát hoặc tổn thất đối với hàng hóa được bảo hiểm, Người được bảo hiểm (NĐBH) cần nhanh chóng thông báo cho Bảo hiểm BSH theo đường dây nóng 1900.96.96.09 hoặc số điện thoại được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm để được hỗ trợ và hướng dẫn các bước tiếp theo trong việc thu thập đầy đủ hồ sơ khiếu nại, bồi thường.

Đồng thời, ngay sau khi phát hiện tổn thất, mất mát đối với hàng hóa, NĐBH cần lưu ý:

 • Ngay lập tức khiếu nại đối với Người chuyên chở, Chính quyền cảng hay Người nhận ủy thác hàng hóa đối với bất cứ kiện hàng nào bị mất.
 • Trừ khi có thư kháng nghị, trong mọi trường hợp không được cấp giấy biên nhận hoàn chỉnh cho những hàng hóa có hiện tượng nghi vấn.
 • Khi giao container phải đảm bảo rằng container còn nguyên vẹn và phải được các nhân viên có chức năng kiểm tra. Nếu nhận container bị tổn thất, niêm phong bị gãy vỡ, mất mát hoặc khác với sự miêu tả trong chứng từ vận tải thì phải lập giấy giao nhận đúng như tình trạng như vậy và giữ lại tất cả các niêm phong không bình thường và gãy vỡ đó để điều tra sau này.
 • Yêu cầu đại diện Người chuyên chở hay Người nhận ủy thác hàng hóa tham gia chứng kiến việc giám định ngay khi phát hiện hàng hóa có hiện tượng mất mát hoặc hư hỏng. Qua giám định nếu thấy thực tế có tổn thất thì phải lập hồ sơ khiếu nại họ.
 • Gửi giấy báo cho đại diện Người chuyên chở hay Người nhận ủy thác hàng hóa trong vòng 3 ngày sau khi nhận hàng nếu tổn thất thuộc loại khó phát hiện vào thời gian nhận hàng.

2. Thu thập hồ sơ bồi thường.

Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm cần cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường theo mẫu của BSH (tải về tại đây).
 • Hợp đồng bảo hiểm/ Sửa đổi bổ sung nếu có (Bản chính).
 • Vận tải đơn – B/L (Bản chính).
 • Phiếu đóng gói-P/L (Bản chính).
 • Hóa đơn –Invoice (Bản chính).
 • Biên bản giám định (Bản chính).
 • Biên bản xác nhận hàng hóa tổn thất – COR (Bản chính).
 • Biên bản kết toán nhận hàng với tàu – ROROC (Bản chính).
 • Các chứng từ khá có liên quan theo hướng dẫn của BSH.

3. Giải quyết bồi thường.

BSH cam kết bồi thường đầy đủ cho quý khách hàng theo quy định, quy tắc và điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp quý khách hàng không phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của BSH/ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành thì BSH có thể giảm trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường theo quy định.
 • Các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng khi có tranh chấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts