Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm Hàng hoá

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

16/10/2020

Tải về Biểu mẫu thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường

1. Thông báo sự kiện bảo hiểm.

Trường hợp xảy ra tổn thất cho hàng hóa thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng thực hện các công việc sau:

 • Khai báo ngay cho cơ quan chức trách địa phương xử lý theo luật lệ hiện hành.
 • Thông báo ngay cho BSH qua số đường dây nóng 1900.96.96.09 hoặc số hotline bồi thường quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm/ hợp đồng bảo hiểm hoặc đại diện của BSH tại địa phương gần nhất để thu xếp giám định và giải quyết quyền lợi.
 • Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để cứu chữa và bảo quản hàng hóa nhằm hạn chế tổn thất
 • Thực hiện các thủ tục cần thiết để bảo lưu quyền đòi bồi thường đối với người chuyên chở hoặc người thứ ba khác có trách nhiệm đối với tổn thất, mất mát hàng hóa đó.
 • Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của BSH.

2. Thu thập hồ sơ bồi thường.

Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường theo mẫu của BSH (tải về tại đây).
 • Bản chính đơn bảo hiểm, sửa đổi bổ sung (nếu có).
 • Bản chính hợp đồng vận chuyển, giấy vận chuyển hàng hóa do chủ phương tiện cung cấp.
 • Hóa đơn bán hàng kèm theo bảng kê chi tiết hàng hóa, phiếu ghi trọng lượng và số lượng hàng hóa.
 • Biên bản giám định tổn thất có ghi rõ mức độ tổn thất.
 • Biên bản điều tra tai nạn của cơ quan chức trách địa phương.
 • Văn bản khiếu nại người chuyên chở hay người thứ ba khác về trách nhiệm đối với tổn thất họ gây nên.

3. Giải quyết bồi thường.

BSH cam kết bồi thường đầy đủ cho quý khách hàng theo quy định, quy tắc và điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp quý khách hàng không phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của BSH/ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành thì BSH có thể giảm trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường theo quy định.
 • Các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng khi có tranh chấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts