Bảo hiểm Tài sản

Bảo hiểm vườn cây cao su

Bảo hiểm vườn cây cao su

Quyền lợi bảo hiểm

BSH bồi thường cho những thiệt hại bất ngờ xảy ra đối với vườn cây cao su được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro:

 • Sét đánh và cháy nhưng loại trừ do hành động chiến tranh hoặc hành động cố ý phá hoại của con người
 • Bão, lốc
 • Lũ, lụt.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm vườn cây cao su

Bảo hiểm vườn cây cao su của BSH bồi thường cho những thiệt hại bất ngờ xảy ra đối với vườn cây cao su do sét đánh và cháy; bão, lốc; lũ, lụt.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm vườn cây cao su

Cây cao su từ 01 đến 30 năm tuổi.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm vườn cây cao su

Bồi thường cho các thiệt hại vật chất của vườn cây công nghiệp được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro/ chi phí được bảo hiểm:

 • Cháy, sét đánh, nổ và máy bay rơi;
 • Gió bão;
 • Chi phí trồng và thiết lập lại vườn cây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm vườn cây cao su

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm những cây cao su mà tại thời điểm xảy ra tổn thất được xác định là đã hoặc đang ở một trong các trường hợp sau đây:

 • Đã hoặc đang bị côn trùng tấn công và làm hư hại;
 • Đang bị thiệt hại vì cây tầm gửi hoặc bị các bệnh hại thân và hại cạnh khác;
 • Đã bị chết vì bất kỳ nguyên nhân nào ngoài sự tác động của những rủi ro được bảo hiểm xảy ra trong thời hạn bảo hiểm;
 • Đã hoặc đang bị hư hại hoặc phá hủy do sử dụng bất kỳ chất diệt cỏ, diệt sâu bọ hoặc diệt côn trùng nào.

Liên hệ hỗ trợ

1. Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Áp dụng mọi biện pháp hạn chế tổn thất tài sản;
 • Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất;
 • Thông báo cho BSH hoặc đại diện của BSH tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu.

2. Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
 • Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm;
 • GCN đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy;
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
 • Kết luận nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của BSH (nếu có).

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm vườn cây cao su

Quy tắc bảo hiểm vườn cây cao su Download

Quy tắc bảo hiểm vườn cây cao su ban hành theo Quyết định số 532/2014/QĐ-BSH-QLNV II ngày 26/06/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

SẢN PHẨM KHÁC