Bảo hiểm Con người

Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

Quyền lợi bảo hiểm

 • Trường hợp người được bảo hiểm tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, BSH sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể thuộc phạm vi bảo hiểm, BSH trả tiền bảo hiểm theo quy định tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm”. Trường hợp thương tật không được liệt kê trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thì chi trả theo chi phí thực tế, cần thiết và hợp lý để hồi sức cấp cứu và điều trị tai nạn.
 • Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm quy định ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện.

Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

Bảo hiểm BSH bồi thường cho Người được bảo hiểm khi gặp phải rủi ro bất ngờ do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại hộ đăng ký sử dụng điện gây tử vong, thương tật thân thể.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện.

Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

Tất cả các thành viên gia đình cùng một hộ khẩu, có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan quản lý điện sở tại, có thể mở rộng thêm cho các thành viên khác trong gia đình (con cái, ông bà, cha mẹ…) không có trong hộ khẩu nhưng sống cùng chủ hợp đồng sử dụng điện với điều kiện phải đăng ký danh sách khi tham gia bảo hiểm.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện.

Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra do các nguyên nhân sau:

 • Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ đăng ký sử dụng điện.
 • Người có hành động cứu người, tài sản bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ có đăng ký sử dụng điện.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện.

Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

BSH không chịu trách nhiệm bồi thường cho các thành viên bị tai nạn do những nguyên nhân sau:

 • Hành động cố ý gây tai nạn của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp.
 • Cố ý vi phạm chế độ an toàn khi sử dụng điện do cơ quan quản lý điện quy định.
 • Người được bảo hiểm sử dụng hoặc bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý, hoặc các chất kích thích khác.
 • Tai nạn xảy ra do hậu quả gián tiếp của việc sử dụng điện (cháy, nổ do điện)
 • Người được bảo hiểm bị chết hoặc bị thương tật thân thể không phải do điện gây nên.
 • Khi xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm chưa đóng phí bảo hiểm (trừ trường hợp chấp nhận bằng văn bản của Bảo hiểm BSH).

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện.

Biểu mẫu Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm Download
Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

– Thời hạn khiếu nại của hợp đồng là 01 năm kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm

– Chứng từ yêu cầu bồi thường gồm:

 • Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.
 • Biên bản tai nạn/ Bản tường trình tai nạn có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nược người được bảo hiểm bị tai nạn.
 • Giấy phép lái xe với trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn giao thông điều khiển xe trên 50cc.
 • Chứng từ y tế: Giấy ra viện, Sổ y bạ, Kết quả xét nghiệm v.v…
 • Hóa đơn thanh toán chi phí y tế.
 • Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.
 • Giấy ủy quyền hợp pháp trong trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác khi nhận tiền bảo hiểm.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện.

Quy tắc bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện Download
Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

Quy tắc bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện ban hành theo Quyết định số 706/2013/QĐ-BSH-QLNV ngày 05/09/2013 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

SẢN PHẨM KHÁC