Bảo hiểm Con người

Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo hiểm du lịch quốc tế

Quyền lợi bảo hiểm

BSH bồi thường cho người được bảo hiểm các chi phí y tế thực tế hợp lý khi xảy ra các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm:

Quyền lợi bảo hiểm Mức trách nhiệm (USD)
Chương trình A Chương trình B Chương trình C
Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 50.000 70.000 100.000
Chi phí y tế nội trú phát sinh do tai nạn, ốm đau, bệnh tật ở nước ngoài 50.000 70.000 100.000
Chi phí điều trị ngoại trú 2.500 3.500 5.000
Chi phí thăm viếng để thu xếp tang lễ ở nước ngoài Bao gồm Bao gồm Bao gồm
Chi phí cần thiết đưa trẻ em hồi hương 3.500 5.000 7.000
Trợ giúp y tế Bao gồm Bao gồm Bao gồm
Vận chuyển y tế 50.000 70.000 100.000
Vận chuyển hài cốt 10.000 15.000 20.000
Mất giấy tờ thông hành 1.500 2.000 3.000
Thiệt hại hành lý và tư trang 1.000 1.500 2.500
Trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba phát sinh do lỗi bất cẩn của người được bảo hiểm 50.000 70.000 100.000
Hủy/ hoãn chuyến đi 4.500 6.000 9.000

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo hiểm khách du lịch trong nước

Bảo hiểm du lịch quốc tế của BSH bảo vệ bạn trước những sự cố xảy ra trong chuyến đi như tai nạn, ốm đau, chuyến đi bị hoãn, hành lý thất lạc …

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo hiểm du lịch quốc tế

Công dân Việt Nam và Người nước ngoài đang sinh sống hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam từ 6 tuần tuổi đến tối đa 85 tuổi.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo hiểm du lịch quốc tế

BSH bồi thường cho Người được bảo hiểm (NĐBH) trong các truờng hợp sau:

 1. Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn khi NĐBH bị tai nạn trong chuyến đi thuộc thời hạn bảo hiểm.
 2. Chi phí y tế ở nước ngoài phát sinh do NĐBH bị bệnh tật hoặc tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm ( bao gồm cả nội trú và ngoại trú ).
 3. Chi phí y tế ở nước ngoài cần thiết và phát sinh do ốm đau liên quan đến thai sản.
 4. Chi phí điều trị tiếp theo tại nước xuất hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày trở về nước xuất hành.
 5. Chi phí cho thân nhân đi thăm khi NĐBH phải nằm vện trên 5 ngày.
 6. Chi phí thăm viếng để thu xếp tang lễ ở nước ngoài.
 7. Chi phí cần thiết đưa trẻ em hồi hương.
 8. Vận chuyển y tế khẩn cấp.
 9. Trách nhiệm cá nhân: bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của NĐBH đối với thiệt hại thân thể hay tài sản của bên thứ ba gây ra do lỗi bất cẩn của NĐBH.
 10. Hồi hương.
 11. Vận chuyển hài cốt/mai táng.
 12. Hủy/hoàn chuyến đi.
 13. Cắt ngắn chuyến đi.
 14. Hành lý đến chậm.
 15. Trợ giúp chuyến đi 24/24 giờ.
 16. Mất giấy tờ thông hành.
 17. Thiệt hại hành lý và tư trang.
 18. Trợ giúp y tế.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo hiểm du lịch quốc tế

Chi tiết tham khảo Quy tắc bảo hiểm chương trình bảo hiểm đính kèm Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm du lịch quốc tế

Biểu mẫu Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm Download
Bảo hiểm du lịch quốc tế

– Thời gian thông báo bằng văn bản về sự kiện bảo hiểm: trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

– Thời gian nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường: trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

– Chứng từ yêu cầu bồi thường gồm:

 • Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.
 • Xác nhận điều trị của cơ quan y tế có đầy đủ chẩn đoán bệnh, toa thuốc, chỉ định điều trị cụ thể, tóm tắt hướng điều trị (Sổ y bạ, Giấy ra viện, phiếu điều trị, Giấy chứng nhận phẫu thuật, phiếu Xquang, phim chụp và các giấy tờ có liên quan đến việc điều trị).
 • Các hóa đơn thanh toán chi phí điều trị của cơ quan y tế.
 • Bản khai báo bằng văn bản hoặc tờ trình có xác nhận của cảnh sát, hoặc chính quyền địa phương, hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.
 • Giấy ủy quyền hợp pháp trong trường hợp NĐBH ủy quyền cho người khác khi nhận tiền bảo hiểm.
 • Các chứng từ cần thiết khác theo hướng dẫn của BSH.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm du lịch quốc tế

Quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế Download
Bảo hiểm du lịch quốc tế

Quy tắc bảo hiểm du lịch quốc tế ban hành theo Quyết định số 857/2015/QĐ-BSH-QLNV I ngày 19/08/2015 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

SẢN PHẨM KHÁC