Bảo hiểm Kỹ thuật

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

BH rui ro XD

Quyền lợi bảo hiểm

1. Quyền lợi tổn thất vật chất.

BSH thỏa thuận với Người được bảo hiểm nếu một hạng mục nào đó có tên trong hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất vật chất bất ngờ, BSH sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm tổn thất đó bằng tiền, sửa chữa thay thế (theo lựa chọn hợp lý của BSH).

 • Mức bồi thường đối với từng hạng mục ghi trong Hợp đồng bảo hiểm sẽ không vượt quá số tiền được ghi tương ứng với hạng mục đó và sẽ không vượt quá hạnh mức trách nhiệm bồi thường đối với mỗi sự cố (nếu quy định rõ) và toàn bộ số tiền bồi thường không vượt quá tổng số điền được bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm.
 • BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra sự cố dẫn đến khiếu nại theo hợp đồng bảo hiểm với điều kiện là số tiền đó được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

2. Quyền lợi Trách nhiệm đối với người thứ ba.

Trong phạm vi và không vượt quá số tiền quy định trong hợp đồng bảo hiểm, BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những thiệt hại do hậu quả của:

 • Thương tật hay hốm đau bất ngờ cho bên thứ ba (dù tử vong hay không);
 • Tổn thất bất ngờ đối với tài sản thuộc bên thứ ba.

Xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

BH rui ro XD

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng bảo vệ chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan trước các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ, xảy ra đối với công trình xây dựng/ lắp đặt, máy móc thiết bị,…. Và trách nhiệm bồi thường theo luật định đối với các thương tổn về thân thể và thiệt hại tài sản cho bên thứ ba.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

BH rui ro XD

Các công trình xây dựng.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

BH rui ro XD
 • Tổn thất vật chất của công trình: Bồi thường cho những tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được do những rủi ro không bị loại trừ nêu trong đơn Bảo hiểm xây dựng/lắp đặt như: Cháy, nổ, lũ lụt, sóng thần, động đất, trộm cướp, tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sơ suất, …
 • Trách nhiệm bồi thường đối với người thứ ba: Bồi thường cho người được bảo hiểm về trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải trả cho Bên thứ ba đối với những tổn hại vật chất bất ngờ hay thương tật bất ngờ gây ra cho Bên thứ ba về tài sản và con người.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

BH rui ro XD

A. CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CHUNG

BSH sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại hoặc những trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi hay phát sinh từ:

 • Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch – đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, âm mưu, tịch biên, trưng dụng cho quân đội, tịch thu, phá hoại hay phá hủy theo lệnh của chính phủ hợp hiến hoặc trên thực tế đang nắm quyền hoặc theo lệnh của bất cứ cơ quan công quyền nào;
 • Phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;
 • Hành động cố ý hay sơ suất cố ý của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;
 • Ngừng công việc dù là toàn bộ hay một phần.

B. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ CHỈ ÁP DỤNG RIÊNG CHO PHẦN I – TỔN THẤT VẬT CHẤT CÔNG TRÌNH

BSH sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

 • Mức khấu trừ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mọi sự cố;
 • Tất cả các loại tổn thất có tính chất hậu quả, bao gồm tiền phạt, tổn thất do chậm trễ, do không đảm bảo công việc, thiệt hại hợp đồng;
 • Những tổn thất do lỗi thiết kế;
 • Những chi phí thay thế, sửa chữa, chỉnh lý khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc tay nghề, tuy nhiên loại trừ này chỉ hạn chế trong chính những hạng mục bị ảnh hưởng trực tiếp, còn tổn thất của các hạng mục khác xảy ra do một tai nạn là hậu quả của nguyên vật liệu bị khuyết tật hoặc tay nghề thì không bị loại trừ;
 • Ăn mòn, mài mòn, ô xy hoá, mục rữa do ít sử dụng hay do điều kiện áp suất, nhiệt độ bình thường;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại đối với máy móc, trang thiết bị xây dựng do nứt vỡ, hỏng hóc hoặc trục trặc về điện hoặc về cơ, lỗi, nứt vỡ hay trục trặc, do chất lỏng làm nguội máy hoặc dung dịch khác bị hoá đông hoặc do hệ thống bôi trơn có khuyết tật hoặc thiếu dầu hay thiếu chất lỏng làm nguội máy, nhưng nếu do hậu quả của sự cố hỏng hóc hoặc trục trặc nói trên mà xảy ra những thiệt hại bên ngoài đối với máy móc, trang thiết bị được bảo hiểm thì những thiệt hại do hậu quả như vậy sẽ được bồi thường;
 • Tổn thất hay thiệt hại đối với xe cơ giới được phép sử dụng trên đường công cộng hay đối với tàu thủy, xà lan hoặc máy bay;
 • Tổn thất hay thiệt hại đối với hồ sơ, sơ đồ, chứng từ kế toán, hoá đơn, tiền mặt, tem phiếu, văn bản, chứng thư nợ nần, cổ phiếu, thư bảo lãnh, séc;
 • Mất mát hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê;

C. NHỮNG LOẠI TRỪ ÁP DỤNG RIÊNG CHO PHẦN II – TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

 1. Mức khấu trừ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm tự chịu trong mỗi sự cố;
 2. Chi phí phát sinh trong việc làm, làm lại, làm hoàn thiện hơn, sửa chữa hay thay thế một hạng mục nào đó được bảo hiểm hoặc có thể được bảo hiểm theo Phần I – Tổn thất vật chất của Hợp đồng bảo hiểm;
 3. Thiệt hại đối với tài sản, đất đai hay nhà cửa do chấn động hoặc do bộ phận chống đỡ bị chuyển dịch hay suy yếu; thương vong hay thiệt hại đối với người hay tài sản do bất kỳ tổn thất nào nêu trên gây ra (trừ khi được thoả thuận khác bằng điều khoản sửa đổi bổ sung);
 4. Trách nhiệm là hậu quả của:
  a) Các thương tích hay ốm đau gây ra cho người làm thuê hay công nhân của nhà thầu hay chủ công trình hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công trình, được bảo hiểm toàn bộ hay chỉ một phần theo Phần I – Tổn thất vật chất hay gây ra cho thành viên trong gia đình họ;
  b) Tổn thất gây ra đối với tài sản thuộc sở hữu hay dưới sự chăm nom, coi sóc hay kiểm soát của nhà thầu, chủ công trình hay bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công trình, được bảo hiểm toàn bộ hay chỉ một phần theo Phần I hay của người làm thuê hoặc công nhân của một trong những người nói trên;
  c) Tai nạn gây ra bởi xe cơ giới được phép lưu hành trên đường công cộng hay bởi tàu thuyền, xà lan hay máy bay;
  d) Bất kỳ thỏa thuận nào của Người được bảo hiểm về việc trả bất kỳ một khoản nào dưới hình thức đền bù hay hình thức nào khác, trừ khi Người được bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm cho dù có hay không có thỏa thuận đó.

Liên hệ hỗ trợ

BH rui ro XD

1. Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Thông báo cho BSH ngay lập tức khi có sự cố có thể dẫn đến thiệt hại được bảo hiểm;
 • Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của BSH giám định các bộ phận đó.
 • Thông báo ngay cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp.
 • Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu.

2. Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm cần cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thư (công văn, đơn …) yêu cầu bồi thường ghi rõ số tiền yêu cầu;
 • Biên bản giám định thiệt hại/biên bản hiện trường của Bên bảo hiểm và/hoặc người đại diện của Bên bảo hiểm (nếu có);
 • Báo cáo cuối cùng/Chứng thư giám định cùng các Phụ lục liên quan của đơn vị giám định độc lập (trường hợp chỉ định giám định độc lập);
 • Biên bản xác định khối lượng công việc/nhật ký công trình;
 • Hồ sơ thiết kế thi công công trình;
 • Hợp đồng cung cấp/giao nhận thầu xây lắp (cần có bảng tổng dự toán tương ứng với số tiền tham gia bảo hiểm);
 • Bảng tính toán khắc phục các hạng mục tổn thất;
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng các hạng mục đã khắc phục tổn thất;
 • Hóa đơn tài chính, hợp đồng kinh tế liên quan đến các hạng mục đã khắc phục tổn thất;
 • Các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan khác khi có yêu cầu cụ thể bằng văn bản của Bên bảo hiểm và/hoặc đơn vị giám định được chỉ định.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng Download
BH rui ro XD

Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng ban hành theo Quyết định số 106/2017/QĐ-BSH-QLNV II ngày 16/01/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

SẢN PHẨM KHÁC