Bảo hiểm Kỹ thuật

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Quyền lợi bảo hiểm

BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc hư hại của máy móc, thiết bị chủ thầu bằng tiền, bằng cách thay thế hoặc sửa chữa (theo sự lựa chọn hợp lý của BSH), số tiền bồi thường đối với mỗi hạng mục không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi cho hạng mục đó trong hợp đồng bảo hiểm và tổng cộng lại không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm vẫn được áp dụng cho dù các máy móc, thiết bị được bảo hiểm đang hoạt động hay ngừng hoạt động, đang được tháo dỡ nhằm mục đích lau chùi, bảo dưỡng hoặc được lắp ráp trở lại sau khi lau chùi, bảo dưỡng nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng chỉ sau khi máy móc, thiết bị đã qua chạy thử thành công.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu bảo vệ cho các máy móc, trang thiết bị phục vụ cho quá trình xây dựng/lắp đặt trước những tổn thất vật chất bất ngờ khi phục vụ cho quá trình xây dựng/lắp đặt xảy ra trong quá trình hoạt động, chờ làm việc hoặc bảo dưỡng.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Máy móc thiết bị phục vụ thi công.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm cho những tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được đối với các máy móc, trang thiết bị phục vụ cho quá trình xây dựng/lắp đặt xảy ra trong quá trình hoạt động, chờ làm việc hoặc bảo dưỡng do những rủi ro không bị loại trừ nêu trong đơn bảo hiểm.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

BSH sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

 • Mức khấu trừ ghi trong Hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm phải tự chịu mức khấu trừ này trong mỗi sự cố. Nếu nhiều hạng mục cùng bị tổn thất hoặc hư hại trong một sự cố thì Người được bảo hiểm sẽ chỉ phải chịu mức khấu trừ cao nhất trong số các mức khấu trừ áp dụng với các hạng mục đó;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại do hỏng hóc, đổ vỡ, rạn nứt hoặc trục trặc về điện hoặc về cơ, về chất lỏng làm nguội máy hoặc dung dịch khác, hoặc do hệ thống bôi trơn có khuyết tật hoặc thiếu dầu hay thiếu chất lỏng làm nguội máy, nhưng nếu do hậu quả của sự cố hỏng hóc hoặc trục trặc nói trên mà xảy ra những thiệt hại bên ngoài đối với máy móc thiết bị được bảo hiểm thì những thiệt hại do hậu quả như vậy sẽ được bồi thường;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại đối với các phụ tùng thay thế hoặc vật gắn lắp/ gán lắp như mũi khoan, dao, hoặc các loại dụng cụ cắt gọt như lưỡi cưa, đĩa cưa, khuôn dập, khuôn đúc, mô hình, các dụng cụ để nghiền và xay sát, lưới chắn và lưới sàng, dây thừng, dây chão, xích, băng chuyền, băng tải nâng và băng chuyển tải, ắc quy, săm lốp, dây nối, cáp nối, ống nối mềm, khớp nối và bao bì đóng gói được thay thế thường xuyên;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại do nổ nồi hơi hoặc thùng áp suất do áp lực của hơi nước và chất lỏng bên trong hoặc do nổ động cơ đốt trong;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại đối với các loại phương tiện được thiết kế và được cấp giấy phép để lưu hành trên công lộ, trừ khi những phương tiện này chỉ hoàn toàn hoạt động trên công trường xây dựng;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại đối với tàu thủy hoặc các phương tiện thủy khác;
 • Tổn thất hay thiệt hại do bị ngâm một phần hay toàn bộ trong nước triều lên;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại trong quá trình vận chuyển, trừ khi có thỏa thuận khác bằng Điều khoản sửa đổi bổ sung đính kèm;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại là hậu quả trực tiếp của quá trình hoạt động liên tục (ví dụ như hao mòn, ăn mòn do tác dụng của hoá chất, han gỉ, giảm giá trị do ít sử dụng và điều kiện môi trường bình thường);
 • Tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra trong khi các hạng mục máy móc được bảo hiểm đang tiến hành chạy thử hoặc được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc với bất kỳ mục đích gì ngoài những chức năng mà máy móc thiết bị đã được thiết kế để thực hiện;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại đối với những máy móc và thiết bị hoạt động dưới lòng đất trừ khi có thỏa thuận khác bằng Điều khoản sửa đổi bổ sung;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hoặc phát sinh do hoặc có liên quan đến chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, hành động gây chiến (cho dù có tuyên bố hay không tuyên bố), nội chiến, cách mạng, bạo động, nổi loạn, đình công, sa thải, bạo động của quần chúng, hành động quân sự, hành động thù địch của một cá nhân hay nhóm người đại diện cho hoặc liên quan đến tổ chức chính trị, tịch thu, trưng thu, phá hủy theo lệnh của chính phủ hay của bất kỳ cơ quan công quyền nào;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp do hay liên quan đến phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân, hoặc nhiễm phóng xạ;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại do bất kỳ thiếu sót hay khuyết tật nào sẵn có tại thời điểm bắt đầu hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện của họ có khả năng nhận biết được cho dù BSH có biết được thiếu sót và khuyết tật đó hay không;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến hành động cố ý hoặc bất cẩn cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại mà người cung cấp hay người chế tạo phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hoặc theo hợp đồng;
 • Tổn thất hoặc trách nhiệm có tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Tổn thất và thiệt hại được phát hiện vào thời điểm kiểm kê hoặc trong quá trình bảo dưỡng định kỳ.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Biểu mẫu thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường bảo hiểm Download

1. Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Thông báo cho BSH ngay lập tức khi có sự cố có thể dẫn đến thiệt hại được bảo hiểm;
 • Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của BSH giám định các bộ phận đó.
 • Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu.

Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thư (công văn, đơn …) yêu cầu bồi thường ghi rõ số tiền yêu cầu;
 • Biên bản giám định thiệt hại/biên bản hiện trường của Bên bảo hiểm và/hoặc người đại diện của Bên bảo hiểm (nếu có);
 • Báo cáo cuối cùng/Chứng thư giám định cùng các Phụ lục liên quan của đơn vị giám định độc lập (trường hợp chỉ định giám định độc lập);
 • Bảng tính toán khắc phục các hạng mục tổn thất;
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng các hạng mục đã khắc phục tổn thất;
 • Hóa đơn tài chính, hợp đồng kinh tế liên quan đến các hạng mục đã khắc phục tổn thất;
 • Các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan khác khi có yêu cầu cụ thể bằng văn bản của Bên bảo hiểm và/ hoặc đơn vị giám định được chỉ định.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Quy tắc bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu Download

Quy tắc bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ban hành theo Quyết định số 109/2017/QĐ-BSH-QLNV II ngày 16/01/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

SẢN PHẨM KHÁC