Bảo hiểm Tài sản

Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Bảo hiểm rủi ro công nghiệp

Mô tả sản phẩm

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ quy định tại Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp của BSH.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Bảo hiểm rủi ro công nghiệp

Tài sản cố định, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ quy định tại Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp của BSH.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Tại bất kỳ thời gian nào trong thời hạn bảo hiểm, những hạng mục hay bất cứ phần nào của chúng tại cơ sở được kê khai trong bản danh mục bị thiệt hại, mất mát, phá hủy một cách bất ngờ, ngẫu nhiên, BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những thiệt hại mất mát hay phá hủy đó theo hình thức tiền mặt, sửa chữa hoặc thay thế mới.

Số tiền bồi thường sẽ không vượt quá số tiền cho mỗi hạng mục được đề cập trong Bản phụ lục và không vượt quá hạn mức bồi thường quy định trong mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số tiền bảo hiểm của tất cả hạng mục đó.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Bảo hiểm rủi ro công nghiệp

Các điểm loại trừ chung

Người bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm những thiệt hại (kể cả thiệt hại hậu quả), phá huỷ, hư hại, trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi:

1. Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch nước ngoài, hoạt động chiến sự (dù là chiến tranh hay không), nội chiến, bạo loạn, bạo động dân sự quần chúng, hoạt động quân sự, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, lực lượng tiếm quyền, thiết quân luật, hoạt động vây ráp, hoạt động tịch thu, trưng thu, thanh lý, quốc hữu hoá của nhà cầm quyền, hành động khủng bố của một người đại diện hay liên quan đến bất cứ tổ chức nào.
“Khủng bố” nghĩa là sử dụng vũ lực cho mục đích chính trị và kể cả sử dụng bạo lực nhằm mục đích đe doạ một phần hay toàn bộ cộng đồng xã hội.

2. Phóng xạ và các thuộc tính phóng xạ

2.1. Phóng xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân.
2.2. Các thuộc tính phóng xạ, độc, nổ hoặc các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ hạt nhân hay các bộ phận của thiết bị đó.

3. Hành động cố ý, cố tình sơ xuất của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ.

4. Ngừng toàn bộ hoặc một phần công việc:
Trong bất cứ trường hợp khiếu nại, tranh chấp hoặc các quá trình khác, khi Người bảo hiểm viện cớ rằng vì các điều khoản loại trừ 1 và 2 nêu ở trên mà những thiệt hại, phá huỷ hay hư hại hay những chi phí liên quan không được bồi thường thì việc cung cấp các bằng chứng chứng minh rằng những thiệt hại nói trên sẽ hoàn toàn do Người được bảo hiểm tiến hành

Các điểm loại trừ đặc biệt

1. Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại tới:

1.1. Tài sản trong quá trình xây dựng hoặc lắp đặt.
1.2. Tài sản đang trong quá trình hoạt động và thực chất thiệt hại gây ra từ quá trình sản xuất, chạy thử, sửa chữa, làm sạch, thay đổi, sửa chữa mới hay hoạt động dịch vụ.
1.3. Tài sản trong quá trình vận chuyển đường bộ, đường sắt, đường không hoặc đường thuỷ.
1.4. Xe cơ giới có giấy phép lưu hành trên đường (kể cả thiết bị trên xe), xe tải, tàu hoả hoặc xe chạy trên ray, đường thuỷ, máy bay và các phương tiện tương tự.
1.5. Đồ trang sức quí, đá quí, kim loại quí, vàng nén, da lông thú, những tài sản quí hiếm, sách quí, tác phẩm nghệ thuật.
1.6. Cây lấy gỗ, mùa màng, vật tươi sống, chim, cá.
1.7. Đất đai (kể cả hệ thống thoát nước nổi hay ngầm, cống ngầm), đường sá, xa lộ, lề đường, đường sắt, đập ngăn nước, bể chứa nước, hệ thống cấp thoát nước bề mặt hay ngầm, kênh đào, giếng nước, đường ống dẫn, hệ thống cáp điện, đê điều, cầu, bến tàu, cầu tàu, đập ngăn sóng, tài sản ngầm cũng như tài sản trên bờ.
1.8. Tài sản thuộc quyền sở hữu của khách hàng trong những Hợp đồng thuê, hợp đồng tín dụng hay thoả thuận bán ký gửi.
1.9. Những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải hoặc lẽ ra được bảo hiểm theo Đơn hay các Đơn bảo hiểm hàng hải.

2. Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất tới tài sản được bảo hiểm mà nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp do:

2.1. Sự chậm trễ, mất mát thị trường hay các tổn thất hậu quả hay gián tiếp của bất kỳ loại hay hình thức nào.
2.2. Hành động thiếu trung thực, hành động lừa đảo, gian dối hay bất cứ hành vi gian trá nào khác.
2.3. Tài sản bị biến mất, thiếu hụt trong khi kiểm kê mà không giải thích được.
2.4. Nứt các mối nối, lỗi các mối hàn, rạn nứt, gãy, đổ vỡ hoặc quá nhiệt của nồi hơi, bình chứa, thùng đun nước bằng hơi đốt, thiết bị áp suất, bất cứ các đường dẫn cung cấp chất liệu nối tiếp với chúng, đổ vỡ, rối loạn về cơ khí hay điện hoá của máy móc, thiết bị mà những hỏng hóc, rối loạn bắt nguồn từ máy móc thiết bị đó.
2.5. Do các hoạt động thường xuyên dần dần gây ra bao gồm hao mòn hay rách, han gỉ, ăn mòn, nấm mốc, mốc meo, ướt hay khô, mục nát, thối rữa, hư hỏng dần dần, khuyết tật vốn có, khuyết tật ẩn, biến dạng, méo mó, sâu bọ các loại vi khuẩn, trừ phi những tổn thất này là bất ngờ ngẫu nhiễnảy a sau đó mà trách nhiệm của Người bảo hiểm sẽ giới hạn với những tổn thất bắt nguồn từ đó.
2.6. Sự ô nhiễm, nhiễm bẩn trừ phi gây ra do cháy, sét, nổ, máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào, nổi loạn, bạo động dân sự, đình công, bế xưởng, những người tham gia vào việc phá hoại hoạt động lao động, những người có hành động ác ý (ngoài trộm cắp), động đất, bão, lụt, vỡ tràn nước từ các bể chứa, thiết bị nước hay đường ống dẫn, xe cộ hay súc vật không thuộc quyền sở hữu của Người được bảo hiểm đâm vào.
2.7. Việc thi hành bất cứ quy chế, luật định trong việc xây dựng, sửa chữa hay phá huỷ tài sản được bảo hiểm dưới đây ngoại trừ như đã quy định trong Phần bổ sung Nhà Cầm quyền đính kèm theo phần này.
2.8. Sự co rút, bay hơi, giảm Trọng lượng, thay đổi về mùi vị, màu sắc, cấu tạo và tính chất, ánh sáng.
2.9. Thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm, hoạt động sai sót hay không hợp lý của hệ thống điều hoà nóng lạnh do các sai sót kỹ thuật sẽ do Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm.
2.10. Tình trạng nguy hiểm do điều kiện thời tiết khi tài sản để ngoài trời hoặc không được xắp đặt đầy đủ trong cơ sở của Người được bảo hiểm.

3. Người bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm bồi thường những chi phí:

3.1. Sửa chữa những khuyết tật của nguyên vật liệu, sai sót trong tay nghề hay thiết kế.
3.2. Bảo dưỡng thông thường, tái tạo thông thường, bảo trì
3.3. Gây ra do lập chương trình, cài đặt, dán nhãn, nhập dữ liệu vào một cách trái phép hay sai sót sơ xuất trong việc xoá thông tin hay các kênh dữ liệu và việc mất thông tin gây ra do từ trường.

Liên hệ hỗ trợ

Bảo hiểm rủi ro công nghiệp

1. Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Áp dụng mọi biện pháp hạn chế tổn thất tài sản;
 • Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất;
 • Thông báo cho BSH hoặc đại diện của BSH tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu.

– Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
 • Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm;
 • GCN đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy;
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
 • Kết luận nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của BSH (nếu có).

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp Download
Bảo hiểm rủi ro công nghiệp

Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp ban hành theo Quyết định số 688/2013/QĐ-BSH-QLNV ngày 05/09/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

SẢN PHẨM KHÁC