Bảo hiểm Tàu thủy

Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu

Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu

Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm cho các rủi ro đối với vỏ tàu, máy móc và các trang thiết bị trên tàu trong quá trình đóng tàu tại xưởng và những cơ sở khác của Người đóng tàu trong phạm vi cảng, hay địa điểm đóng tàu thuộc nơi đặt xưởng của Người đóng tàu, và trong quá trình vận chuyển giữa những nơi đó.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu

Tất cả các nhà thầu đóng tàu hoạt động kinh doanh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế đều có thể tham gia bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu tại BSH.

Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu bảo hiểm cho các rủi ro đối với vỏ tàu, máy móc và các trang thiết bị trên tàu trong quá trình đóng tàu tại xưởng và những cơ sở khác của Người đóng tàu trong phạm vi cảng, hay địa điểm đóng tàu thuộc nơi đặt xưởng của Người đóng tàu, và trong quá trình vận chuyển giữa những nơi đó.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu

Thân tàu và máy móc đang đóng tại xưởng của Người đóng tàu và Nhà thầu phụ được bảo hiểm trong phạm vi cảng hay địa điểm đóng tàu thuộc nơi đặt xưởng của Người đóng tàu và Nhà thầu phụ và trong quá trình vận chuyển giữa những địa điểm đó.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu

Bồi thường tổn thất đối với các trường hợp sau:

 • Rủi ro gây ra tổn thất hoặc thiệt hại đối với đối tượng bảo hiểm, bao gồm chi phí sửa chữa, thay thế hoặc làm lại bất kỳ bộ phận nào có khuyết tật buộc phải loại bỏ do phát hiện có ẩn tỳ. Trong mọi trường hợp bảo hiểm này không bảo hiểm chi phí hàn lại các mối hàn hỏng;
 • Trong trường hợp hạ thủy tàu không thành công, Người bảo hiểm chịu mọi chi phí phát sinh sau này để hoàn thành việc hạ thủy;
 • Bảo hiểm cho những tổn thất, thiệt hại của tàu gây ra bởi rủi ro ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm trực tiếp gây ra bởi hư hỏng của tàu mà Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm;
 • Bồi thường những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra, phát sinh do lỗi thiết kế của bất kỳ bộ phận hay những bộ phận nào của đối tượng bảo hiểm;
 • Bồi thường thiệt hại đối với các trách nhiệm đâm va trong khi hành thủy;
 • Trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I).;

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu

BSH không bồi thường bảo hiểm đối với các trường hợp sau:

 • Hành vi cố ý của người được bảo hiểm;
 • Chiến tranh, đình công, bạo động;
 • Vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh hóa, điện từ;
 • Thiệt hại về dữ liệu phần mềm;
 • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra;
 • Và các loại trừ khác theo điều khoản bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu

Biểu mẫu Thông báo sự cố và yêu cầu bồi thường bảo hiểm Download

1. Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Áp dụng mọi biện pháp cứu người và hạn chế tổn thất tài sản
 • Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất
 • Thông báo cho BSH hoặc đại diện của BSH tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời
 • Thông báo giá cả và nơi sửa chữa tàu thủy cho BSH
 • Thực hiện các thủ tục để bảo lưu quyền khiếu nại cho BSH trong trường hợp tàu thủy được bảo hiểm bị tổn thất có liên quan tới bên thứ 3
 • Nếu thân tàu bảo hiểm theo điều kiện A thì phải có giám định mới được sửa chữa
 • Với bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu, Người được bảo hiểm không được tự ý giải quyết với người thứ 3 khi chưa có thỏa thuận bằng văn bản của BSH
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu

2. Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thư khiếu nại đòi bồi thường.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Kháng nghị hàng hải; Báo cáo tai nạn, tổn thất.
 • Biên bản giám định tổn thất hoặc của Người giám định được BSH chỉ định.
 • Giấy chứng nhận mất tàu của cơ quan có thẩm quyền (nếu tàu bị mất tích).
 • Biên bản tai nạn do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp hay công an lập (trường hợp liên quan đến người thứ ba).
 • Giấy tờ tàu, bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng.
 • Hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí đòi bồi thường.
 • Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến người thứ ba.
 • Những chứng từ liên quan khác tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu

Áp dụng Điều khoản bảo hiểm rủi ro của Người đóng tàu 1/6/1988 (The Institute Clauses for Builders’ Risks – 1/6/1988) của Hiệp hội Bảo hiểm London.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

SẢN PHẨM KHÁC