Bảo hiểm Tàu thủy

Bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa

Bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa

Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không kể người thuê tàu chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu, thuyền gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa

Bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không kể người thuê tàu chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu, thuyền gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản.

 • Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cho các chủ phương tiện thủy có đăng ký, đăng kiểm theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam hoạt động trên đường thủy nội địa Việt Nam.
 • Đường thủy nội địa bao gồm các tuyến đường thủy có khả năng khai thác giao thông vận tải trên các sông, kênh, rạch, cửa sông, hồ, vịnh, ven bờ biển, đường ra đảo, đường nối các đảo thuộc nội thủy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa

Trách nhiệm dân sự chủ tàu cho các chủ phương tiện thủy nội địa có đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật việt nam hoạt động trên đường thủy nội địa Việt Nam.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa

BSH sẽ bồi thường những chi phí thực tế phát sinh từ tai nạn của tàu được bảo hiểm mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm dân sự theo Luật pháp hay theo quyết định của Tòa án như:

 • Chi phí liên quan đến ô nhiễm dầu;
 • Chi phí liên quan đến đánh dấu, di chuyển xác tàu;
 • Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn;
 • Chi phí liên quan đến tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự;
 • Chi phí liên quan đến thiệt hại thân thể hay tổn thất vật chất với thuyền viên hay người thứ 3 không phải thuyền viên trên tàu được bảo hiểm;
 • Chi phí do gây thiệt hại với các vật thể cố định hay di động;
 • Trách nhiệm đâm va;
 • Trách nhiệm với hàng hóa được chuyên chở trên tàu được bảo hiểm;
 • Trách nhiệm với hành khách;
 • Trách nhiệm đối với phương tiện được lai kéo

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa

BSH không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp:

 • Tàu không đủ khả năng hoạt động, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và các giấy chứng nhận khả năng hoạt động khác còn hiệu lực theo yêu cầu của cơ quan Đăng kiểm;
 • Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như: đại lý, đại diện hoặc thuyền trưởng, sỹ quan và thuyền viên có hành động cố ý và/hoặc hành vi gian dối trong việc gây ra tổn thất và/hoặc khai báo tổn thất;
 • Vi phạm lệnh cấm do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành hoặc hoạt động kinh doanh trái phép;
 • Vi phạm nghiêm trọng luật lệ giao thông đường thủy nội địa như:
  + Thuyền viên trong khi làm nhiệm vụ chịu ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích tương tự khác;
  + Tàu đi vào tuyến, luồng cấm;
  + Tàu chở khách, chở hàng quá tải;
  + Tàu vận chuyển hàng hóa độc hại, chất nổ hoặc các chất nguy hiểm khác;
  + Các trường hợp khác do pháp luật quy định;
 • Tàu không được bố trí đầy đủ định biên và/hoặc các chức danh thuyền viên trên tàu không có bằng hoặc chứng chỉ theo quy định (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa Người được bảo hiểm và BSH).
 • Tàu hoạt động ngoài vùng hoạt động cho phép tương ứng với cấp tàu theo quy định của cơ quan đăng kiểm;
 • Tàu neo đậu tại nơi không được phép neo đậu hoặc được phép neo đậu mà không được neo, buộc chắc chắn, không có thuyền viên trực, trông tàu dù ban ngày hay ban đêm;
 • Do vỏ, máy móc hoặc trang thiết bị của tàu quá cũ kỹ hay bị hao mòn tự nhiên.
 • Tàu bị mắc cạn bởi ảnh hưởng của thủy triều hoặc con nước lên xuống trong lúc đang neo đậu
 • Chi phí liên quan đến việc chậm trễ của tàu hoặc hàng hoá bị giảm giá trị, mất thị trường hoặc chi phí liên quan đến sản xuất kinh doanh của tàu được bảo hiểm;.
 • Mọi số tiền có thể được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm thân tàu.
 • Và các điểm loại trừ khác theo điều khoản bảo hiểm TNDS chủ tàu, tàu thủy nội địa.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa

Biểu mẫu thông báo sự cố và yêu cầu bồi thường bảo hiểm Download

1. Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Áp dụng mọi biện pháp cứu người và hạn chế tổn thất tài sản
 • Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất
 • Thông báo cho BSH hoặc đại diện của BSH tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời
 • Thông báo giá cả và nơi sửa chữa tàu thủy cho BSH
 • Thực hiện các thủ tục để bảo lưu quyền khiếu nại cho BSH trong trường hợp tàu thủy được bảo hiểm bị tổn thất có liên quan tới bên thứ 3
 • Nếu thân tàu bảo hiểm theo điều kiện A thì phải có giám định mới được sửa chữa
 • Với bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu, Người được bảo hiểm không được tự ý giải quyết với người thứ 3 khi chưa có thỏa thuận bằng văn bản của BSH
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu

2. Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thư khiếu nại đòi bồi thường.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Kháng nghị hàng hải; Báo cáo tai nạn, tổn thất.
 • Biên bản giám định tổn thất hoặc của Người giám định được BSH chỉ định.
 • Giấy chứng nhận mất tàu của cơ quan có thẩm quyền (nếu tàu bị mất tích).
 • Biên bản tai nạn do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp hay công an lập (trường hợp liên quan đến người thứ ba).
 • Giấy tờ tàu, bằng thuyền trường, bằng máy trưởng.
 • Hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí đòi bồi thường.
 • Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến người thứ ba.
 • Những chứng từ liên quan khác tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Điều khoản bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu – tàu thủy nội địa ban hành theo Quyết định số 128/2017/QĐ-BSH-QLNV II ngày 16/01/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

SẢN PHẨM KHÁC