Bảo hiểm Tàu thủy

Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm cho những tổn thất về vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị của tàu do những hiểm họa của biển/sông nước gây ra, hoặc do những tai nạn bất ngờ như đắm, cháy, mắc cạn, đâm va, nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, …

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa bảo hiểm cho những tổn thất về vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị của tàu do những hiểm họa của biển/sông nước gây ra, hoặc do những tai nạn bất ngờ như đắm, cháy, mắc cạn, đâm va, nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, …

 • Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) nhận bảo hiểm thân tàu cho các loại phương tiện thủy có đăng ký, đăng kiểm theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam hoạt động trên đường thủy nội địa.
 • Đường thủy nội địa bao gồm các tuyến đường thủy có khả năng khai thác giao thông vận tải trên các sông, kênh, rạch, cửa sông, hồ, vịnh, ven bờ biển, đường ra đảo, đường nối các đảo thuộc nội thủy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Tàu được bảo hiểm phải cam kết không lai kéo hoặc được lai kéo trừ khi theo tập quán hoặc bị bắt buộc theo luật định hay cần được trợ giúp, cứu hộ đến cảng hay địa điểm an toàn đầu tiên.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

Đối tượng bảo hiểm thân tàu thủy nội địa bao gồm:  vỏ tàu, máy tàu và các trang thiết bị trên tàu

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

Quý Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm bảo hiểm thân tàu theo một trong hai điều kiện bảo hiểm (điều kiện A – đầy đủ, hoặc điều kiện B – chỉ bảo hiểm trong trường hợp tàu bị tổn thất toàn bộ), với các rủi ro chính được bảo hiểm như sau:

1. BSH nhận bồi thường cho mất mát và hư hại đối với tàu được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:

 • Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hay dưới nước;
 • Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hay nổi trồi, cố định, cấu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng;
 • Cháy nổ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác;
 • Mất tích;
 • Động đất, sụt lở, núi lửa phun;
 • Bão tố, sóng thần, gió lốc hay sét đánh;
 • Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hay khi tàu đang neo đậu lên đà sửa chữa ở xưởng;
 • Sơ xuất của thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là người được bảo hiểm;
 • Vứt bỏ tài sản khỏi tàu trong trường hợp cần thiết và hợp lý (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A);
 • Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc hư hỏng do khuyết tật gây ra (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A);

2. BSH cũng nhận bồi thường những chi phí cần thiết và hợp lí trong việc:

 • Hạn chế tổn thất, trợ giúp hay cứu hộ hoặc chi phí tố tụng;
 • Giám định hư hại và tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A);
 • Đóng góp chi phí tổn thất chung (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A);
 • Kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A);

3. Rủi ro ô nhiễm: Ngoài phạm vi bảo hiểm theo điều kiện A hoặc B, chủ tàu còn được bồi thường cho những tổn thất của tàu gây ra từ quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hay hạn chế nguy cơ/rủi ro ô nhiễm.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

BSH không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp:

 • Tàu không đủ khả năng hoạt động, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và các giấy chứng nhận khả năng hoạt động khác còn hiệu lực theo yêu cầu của cơ quan Đăng kiểm;
 • Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như: đại lý, đại diện hoặc thuyền trưởng, sỹ quan và thuyền viên có hành động cố ý và/hoặc hành vi gian dối trong việc gây ra tổn thất và/hoặc khai báo tổn thất;
 • Vi phạm lệnh cấm do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành hoặc hoạt động kinh doanh trái phép;
 • Vi phạm nghiêm trọng luật lệ giao thông đường thủy nội địa như:
  + Thuyền viên trong khi làm nhiệm vụ chịu ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích tương tự khác;
  + Tàu đi vào tuyến, luồng cấm;
  + Tàu chở khách, chở hàng quá tải;
  + Tàu vận chuyển hàng hóa độc hại, chất nổ hoặc các chất nguy hiểm khác;
  + Các trường hợp khác do pháp luật quy định;
 • Tàu không được bố trí đầy đủ định biên và/hoặc các chức danh thuyền viên trên tàu không có bằng hoặc chứng chỉ theo quy định (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa Người được bảo hiểm và BSH).
 • Tàu hoạt động ngoài vùng hoạt động cho phép tương ứng với cấp tàu theo quy định của cơ quan đăng kiểm;
 • Tàu neo đậu tại nơi không được phép neo đậu hoặc được phép neo đậu mà không được neo, buộc chắc chắn, không có thuyền viên trực, trông tàu dù ban ngày hay ban đêm;
 • Do vỏ, máy móc hoặc trang thiết bị của tàu quá cũ kỹ hay bị hao mòn tự nhiên.
 • Tàu bị mắc cạn bởi ảnh hưởng của thủy triều hoặc con nước lên xuống trong lúc đang neo đậu.
 • Và các điểm loại trừ khác theo điều khoản bảo hiểm thân tàu thủy nội địa.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

Biểu mẫu Thông báo sự cố và yêu cầu bồi thường bảo hiểm Download

1. Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Áp dụng mọi biện pháp cứu người và hạn chế tổn thất tài sản
 • Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất
 • Thông báo cho BSH hoặc đại diện của BSH tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời
 • Thông báo giá cả và nơi sửa chữa tàu thủy cho BSH
 • Thực hiện các thủ tục để bảo lưu quyền khiếu nại cho BSH trong trường hợp tàu thủy được bảo hiểm bị tổn thất có liên quan tới bên thứ 3
 • Nếu thân tàu bảo hiểm theo điều kiện A thì phải có giám định mới được sửa chữa
 • Với bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu, Người được bảo hiểm không được tự ý giải quyết với người thứ 3 khi chưa có thỏa thuận bằng văn bản của BSH
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu

2. Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thư khiếu nại đòi bồi thường.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Kháng nghị hàng hải; Báo cáo tai nạn, tổn thất.
 • Biên bản giám định tổn thất hoặc của Người giám định được BSH chỉ định.
 • Giấy chứng nhận mất tàu của cơ quan có thẩm quyền (nếu tàu bị mất tích).
 • Biên bản tai nạn do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp hay công an lập (trường hợp liên quan đến người thứ ba).
 • Giấy tờ tàu, bằng thuyền trường, bằng máy trưởng.
 • Hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí đòi bồi thường.
 • Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến người thứ ba.
 • Những chứng từ liên quan khác tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

Điều khoản bảo hiểm thân tàu - tàu thủy nội địa Download

Điều khoản bảo hiểm thân tàu – tàu thủy nội địa ban hành theo Quyết định số 127/2017/QĐ-BSH-QLNV II ngày 16/01/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

SẢN PHẨM KHÁC