Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm tài sản

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

16/10/2020

Tải về Biểu mẫu yêu cầu bồi thường

1. Thông báo sự kiện bảo hiểm.

Khi xảy ra bất cứ thiệt hại nào mà có thể phát sinh khiếu nại quyền lợi theo đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải:

 • Ngay lập tức thông báo cho BSH bằng điện thoại 1900.96.96.09 hoặc số hotline bồi thường trong giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm hoặc đại diện của BSH tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời. Cung cấp văn bản về bản chất và phạm vi tổn thất.
 • Thực hiện và cho phép thực hiện mọi biện pháp mà thực tiễn cho phép để hạn chế và ngăn chặn bất cứ thiệt hại tiếp theo.
 • Giữ lại và giao những phần còn lại của tài sản còn lại để người đại diện hay giám định viên của BSH tiến hàng kiểm tra.
 • Thông tin đầy đủ bằng văn bản của bất cứ những tài sản bị mất mát, phá hủy, hư hại và giá trị thiệt hại.
 • Ngay lập tức thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu.

2. Thu thập hồ sơ bồi thường.

Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm theo mẫu của BSH (tải về tại đây).
 • Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm;
 • GCN đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy;
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
 • Kết luận nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của BSH (nếu có).

3. Giải quyết bồi thường.

BSH cam kết bồi thường đầy đủ cho quý khách hàng theo quy định, quy tắc và điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp quý khách hàng không phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của BSH/ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành thì BSH có thể giảm trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường theo quy định.
 • Các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng khi có tranh chấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts