Liability Insurance

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Mô tả sản phẩm

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng BSH bồi thường những thiệt hại về người và tài sản của bên thứ ba xảy ra do hoạt động sản xuất kinh doanh mà người tham gia bảo hiểm gây ra.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm công cộng.

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Trách nhiệm đối với bên thứ ba từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm công cộng.

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

BSH bồi thường cho người được bảo hiểm:

– Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

 • Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về người (chết, thương tật hoặc ốm đau);
 • Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản.

– Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

 • Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm;
 • Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của BSH.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm:

1. Trách nhiệm đối với những tổn thất về người hay về tài sản là hậu quả của một hành động hoặc sai sót có tính chất cố ý của Người được Bảo hiểm và có thể quy kết một cách hợp lý cho tính chất hay tình huống của hành động cố ý hay sai sót như vậy.

2. Trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm chấp nhận theo một thoả ước, trừ khi Người được Bảo hiểm đương nhiên phải chịu trách nhiệm đó cho dù có thoả ước đó hay không.

3. Trách nhiệm đối với thương tật, ốm đau của bất kỳ người nào theo một hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng học nghề ký với Người Được Bảo hiểm, nếu đó là trách nhiệm đối với thương tật hay ốm đau nảy sinh trong quá trình người đó làm thuê cho Người được Bảo hiểm hay trách nhiệm đối với các khoản mà Người được Bảo hiểm buộc phải trả theo các quy định của pháp luật liên quan đến bệnh nghề nghiệp hay thương tật do nghề nghiệp gây ra.

4. Trách nhiệm đối với tổn thất hay thiệt hại về tài sản

 • Thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm,
 • Thuộc quyền cai quản hay kiểm soát của Người được Bảo hiểm hay của người làm công hay người đại lý của họ,
 • Gây nên bởi, xảy ra do, phát sinh từ hoặc phát sinh trong quá trình hay có liên quan đến việc cháy nổ thiết bị, dụng cụ đốt nóng sử dụng gắn với nồi hơi hay các thiết bị hơi nước khác hoạt động bằng áp lực bên trong của hơi nước và thuộc quyền sở hữu, quyền cai quản, quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm hay người đại lý hoặc người làm thuê của họ;

5. Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau), và về tài sản (mất mát, hư hại) gây nên bởi, phát sinh từ hoặc có liên quan đến

 • Thang máy, thang nâng, băng tải hoặc cần cẩu thuộc quyền sở hữu, quyền cai quản, quyền sử dụng hay quyền quản lý của Người được bảo hiểm hay Người được bảo hiểm có trách nhiệm bảo dưỡng khi những tài sản được liệt kê trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm trong mục “Máy móc”.
 • Việc Người được bảo hiểm hay người đại diện cho họ sở hữu, chiếm hữu hoặc sử dụng đối với:
  a. Xe cơ giới hay máy móc tự hành cùng rơ moóc theo xe, kể cả xe chạy bằng bánh xe hay bánh xích có giấy phép lưu hành trên công lộ hay bắt buộc phải có giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới, kể cả việc bốc xếp hay dỡ hàng của các phương tiện cơ giới, máy móc, rơ moóc đó, hoặc việc giao hàng, nhận hàng có liên quan đến các phương tiện cơ giới, máy móc, rơ móc đó trong phạm vi giới hạn của tuyến đường chuyên chở hay trên công lộ.
  b. Bất cứ tàu thuyền nào không được qui định cụ thể trong mục “Máy móc” của Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm, bao gồm cả việc bốc xếp và dỡ hàng từ các phương tiện đó.
 • Tư vấn về chuyên môn hay tư vấn về các lĩnh vực khác hoặc điều trị (trừ trường hợp điều trị cấp cứu) do Người được bảo hiểm thực hiện điều hành hay bỏ qua.
 • Bất kỳ hàng hoá hay công-ten-nơ chứa hàng hoá mà người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, tân trang, cho thuê hay xử lý và không còn thuộc quyền sử dụng hay kiểm soát của Người được bảo hiểm.
 • Bất kỳ khu đất hoặc ngôi nhà nào mà Người được bảo hiểm sở hữu hay sử dụng không qui định cụ thể trong mục “Nhà cửa” của Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm”
 • Tai nạn xảy ra với tàu, thuyền do hậu quả của điều kiện hay tình trạng không phù hợp của bến cảng, bến tàu, bến đỗ.

6. Trách nhiệm đối với thương tật hay ốm đau của một người nào đó hay đối với sự mất mát, thiệt hại tài sản, đất đai hay nhà cửa do chấn động hay dịch chuyển hoặc suy chuyển của vật chống đỡ gây ra.

7. Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hoặc thông qua hoặc do hậu quả của việc ô nhiễm hay nhiễm bẩn.

8. Mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hay được qui kết cho hoặc được phát sinh từ các nguyên nhân sau:

 • Bức xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân (bao gồm cả qui trình tự đốt cháy hay qui trình phân huỷ hạt nhân)
 • Các thuộc tính phóng xạ, độc hại, nổ hay các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ hạt nhân, nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân hay các chất có thành phần có chứa hạt nhân.
 • Nhiễm độc do chất amiăng hay các bệnh tật có liên quan khác (bao gồm cả ung thư) phát sinh từ qui trình sản xuất hay mua bán, phân phối lưu kho hay sử dụng các chất amiăng, sản phẩm amiăng hay các vật có thành phần amiăng

9. Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi, phát sinh từ hay xảy ra thông qua hoặc do hậu quả của:

 • Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh (dù có tuyên chiến hay không tuyên chiến)
 • Nội chiến, khởi nghĩa, bạo động của quần chúng có qui mô hoặc cá thể phát triển thành khởi nghĩa của quần chúng, binh biến, đảo chính cách mạng, âm mưu, tiếm quyền.
 • Thiết quân luật hay công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố hay duy trì tình trạng thiết quân luật hay tình trạng khẩn cấp.
 • Hành động của bất kỳ người nào thay mặt hay có liên quan đến một tổ chức có những hành động nhằm trực tiếp lật đổ bằng vũ lực chính phủ hợp hiến hay chính phủ thực tại hay tác động đến chính phủ đó bằng khủng bố, vũ lực, cướp phá hay cướp bóc có liên quan đến những sự kiện nói trên.

Trong những điểm loại trừ này, cụm từ “tầu thuyền” sẽ bao hàm mọi tàu, thuyền, xuồng hay vật nổi nào khác dùng để vận chuyển hay đi lại trên nước hay trên không.

Liên hệ hỗ trợ

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

1. Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Thông báo cho BSH ngay lập tức khi có sự cố
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu.

2. Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thư (công văn, đơn …) yêu cầu bồi thường ghi rõ số tiền yêu cầu;
 • Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, chứng từ nộp phí bảo hiểm;
 • Các chứng từ chứng minh mức độ thương tật về người phát sinh theo Hợp đồng bảo hiểm này (nếu trách nhiệm hợp đồng có liên quan đến các tổn hại về người);
 • Biên bản giám định tổn thất, Biên bản giám định hiện trường, Kết luận giám định của Đơn vị giám định được chỉ định;
 • Các tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện mức độ tổn thất, chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố, …;
 • Thông báo thụ lý vụ án, Đơn khiếu nại, Đơn khởi kiện chống lại người được bảo hiểm, Giấy triệu tập của Tòa án đối với người được bảo hiểm (nếu có);
 • Bản án hoặc Quyết định thi hành án có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
 • Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Bên bảo hiểm để xác định được mức độ trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm đối với thiệt hại về người và/hoặc tài sản.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm công cộng Download
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm công cộng ban hành theo Quyết định số 698/2013/QĐ-BSH-QLNV ngày 05/09/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

OTHER PRODUCTS