Engineering Insurance

Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Quyền lợi bảo hiểm

BSH đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với những tổn thất của công trình kỹ thuật dân dụng hoàn thành thuộc phạm vi bảo hiểm bằng cách trả tiền mặt, thay thế hoặc sửa chữa (theo lựa chọn hợp lý của BSH) tới một mức không vượt quá số tiền bảo hiểm tương ứng của hạng mục đó và tổng số tiền bồi thường cho tất cả các hạng mục không vượt quá tổng số tiền ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

BSH sẽ bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với các công trình xây dựng/lắp đặt đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Đê, đập, kè, cầu cảng, sân bay, hệ thống thoát nước,… gây ra bởi các rủi ro được quy định tại quy tắc bảo hiểm.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Công trình đã hoàn thành quá trình xây dựng

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm:

 • Hỏa hoạn, sét, nổ, va chạm của các phương tiện trên bờ, dưới nước;
 • Va chạm của máy bay hoặc các phương tiện hàng không hoặc các thiết bị trên đó;
 • Động đất, núi lửa, sóng thần;
 • Giông, bão (sự di chuyển của gió với tốc độ từ cấp 8 trở lên theo thang độ Beaufort);
 • Lũ lụt, tác động của sóng hay nước;
 • Đất sụt, đất lở, đá lở hay những di chuyển khác của đất;
 • Sương giá, tuyết lở, bang;
 • Sự phá hoại không có tổ chức.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

BSH sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

1. Mức khấu trừ ghi trong Hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự cố;

2. Tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hoặc phát sinh từ hoặc được làm trầm trọng thêm bởi:

 • Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, hành động gây chiến (cho dù có tuyên bố hay không tuyên bố), nội chiến, cách mạng, bạo động, nổi loạn, đình công, sa thải, bạo động của quần chúng, hành động quân sự, hành động thù địch của một cá nhân hay nhóm người đại diện cho hoặc liên quan đến tổ chức chính trị, tịch thu, trưng thu, phá hủy theo lệnh của chính phủ hay của bất kỳ cơ quan công quyền nào;
 • Tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp do hay liên quan đến phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân, hoặc nhiễm phóng xạ;
 • Hành động cố ý hoặc sơ suất cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm;

3. Tổn thất hoặc chi phí gây ra bởi, phát sinh do hoặc bị làm trầm trọng thêm bởi các khuyết tật ẩn, hao mòn và rách vỡ, phá hủy dần, giãn nở hoặc co rút của hạng mục được bảo hiểm do sự thay đổi của nhiệt độ;

4. Tổn thất gây ra bởi, phát sinh do hoặc bị làm trầm trọng thêm do Người được bảo hiểm không thực hiện và duy trì một chế độ sửa chữa phù hợp đối với hạng mục được bảo hiểm;

5. Tổn thất, tổn hại hậu quả dưới mọi hình thức.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Biểu mẫu thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường bảo hiểm Download

1. Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Thông báo cho BSH ngay lập tức khi có sự cố có thể dẫn đến thiệt hại được bảo hiểm;
 • Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của BSH giám định các bộ phận đó.
 • Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu.

2. Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thư (công văn, đơn …) yêu cầu bồi thường ghi rõ số tiền yêu cầu;
 • Biên bản giám định thiệt hại/biên bản hiện trường của Bên bảo hiểm và/hoặc người đại diện của Bên bảo hiểm (nếu có);
 • Báo cáo cuối cùng/Chứng thư giám định cùng các Phụ lục liên quan của đơn vị giám định độc lập (trường hợp chỉ định giám định độc lập);
 • Bảng tính toán khắc phục các hạng mục tổn thất;
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng các hạng mục đã khắc phục tổn thất;
 • Hóa đơn tài chính, hợp đồng kinh tế liên quan đến các hạng mục đã khắc phục tổn thất;
 • Các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan khác khi có yêu cầu cụ thể bằng văn bản của Bên bảo hiểm và/hoặc đơn vị giám định được chỉ định.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Quy tắc bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng hoàn thành Download

Quy tắc bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng hoàn thành ban hành theo Quyết định số 108/2017/QĐ-BSH-QLNV II ngày 16/01/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

OTHER PRODUCTS