Bảo hiểm Trách nhiệm - hỗn hợp

Bảo hiểm trách nhiệm tiêm chủng Couple 19

Bảo hiểm trách nhiệm tiêm chủng Couple 19

Quyền lợi bảo hiểm

Mức trách nhiệm bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/người/mũi tiêm.

BSH chi trả bồi thường cho nhà cung cấp vắc xin/ cơ sở tiêm chủng/ cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng khi phát sinh khiếu nại từ người được tiêm chủng và/hoặc đại diện hợp pháp của họ liên quan đến sự cố tiêm chủng trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp người được tiêm chủng tử vong do sự cố tiêm chủng, BSH chi trả 100% mức trách nhiệm bảo hiểm.
 • Trường hợp phát sinh chi phí y tế do sự cố tiêm chủng, BSH chi trả theo chi phí điều trị thực tế, tối đa bằng 50% mức trách nhiệm bảo hiểm.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm tiêm chủng – Couple 19

Bảo hiểm trách nhiệm tiêm chủng “Couple 19” của BSH, hướng đến đối tượng khách hàng trực tiếp là các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng hoặc các nhà sản xuất vắc xin. Các lỗi sai sót trong chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở tiêm chủng hoặc nhà sản xuất vắc xin sẽ được BSH bảo hiểm.

Khi người đi tiêm chủng không may gặp phải sự cố tai biến sau tiêm, cần điều trị y tế hoặc bị tử vong, BSH sẽ song hành cùng cơ sở tiêm chủng/ nhà sản xuất vắc xin đền bù cho người được tiêm chủng, căn cứ theo các điều khoản hợp đồng đã ký. Như vậy người đi tiêm sẽ an tâm hơn, nhân đôi sự bảo vệ khi đến với các cơ sở tiêm chủng.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm tiêm chủng – Couple 19

– Người được bảo hiểm (NĐBH): Nhà cung cấp vắc xin; Cơ sở tiêm chủng; Cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng.

– Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm của nhà cung cấp vắc xin/ cơ sở tiêm chủng/ cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng đối với Người được tiêm chủng khi xảy ra sự cố tiêm chủng.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm tiêm chủng – Couple 19

BSH chi trả bồi thường cho nhà cung cấp vắc xin/ cơ sở tiêm chủng/ cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng khi phát sinh khiếu nại từ người được tiêm chủng và/hoặc đại diện hợp pháp của họ liên quan đến sự cố tiêm chủng trong các trường hợp sau:

 • Người được tiêm chủng tử vong do sự cố tiêm chủng: BSH chi trả 100% mức trách nhiệm bảo hiểm.
 • Phát sinh chi phí y tế do sự cố tiêm chủng: BSH chi trả theo chi phí điều trị thực tế, tối đa bằng 50% mức trách nhiệm bảo hiểm.

Sự cố tiêm chủng được bảo hiểm: nghĩa là bất kỳ tai biến sau tiêm chủng nào xảy ra trong thời hạn bảo hiểm mà tai biến đó được cho là do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra bởi lỗi bất cẩn của Người được bảo hiểm.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm tiêm chủng – Couple 19

BSH không bồi thường trong các trường hợp:

 1. Việc tiêm chủng không thực hiện tại các cơ sở y tế được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
 2. Hành vi cố ý trục lợi của NĐBH.
 3. Việc tiêm chủng thực hiện ngoài phạm vi Lãnh thổ Việt Nam.
 4. Việc tiêm chủng được thực hiện không theo đúng quy định và/hoặc quy trình tiêm chủng hiện hành của nhà nước.
 5. Bất kỳ tổn thất tài sản hay tổn thất hậu quả nào ngoài thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của Người được tiêm chủng do sự cố tiêm chủng được bảo hiểm gây ra.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm tiêm chủng – Couple 19

Biểu mẫu thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường bảo hiểm Download

Các chứng từ, tài liệu trong hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm bao gồm:

 1. Giấy yêu cầu bồi thường được kê khai đầy đủ theo mẫu của BSH, có chữ ký/ đóng dấu của NĐBH.
 2. Hồ sơ tiêm chủng của người được tiêm chủng khi phát sinh sự cố (phiếu tiêm, sổ tiêm …); các chứng từ điều trị như: sổ khám, phiếu khám, giấy ra viện, phiếu chỉ định xét nghiệm, chiếu chụp, nội soi, siêu âm, đơn thuốc … Chứng từ phải có đầy đủ chữ ký của bác sỹ và dấu đỏ của cơ sở y tế.
 3. Chứng từ thanh toán: Hóa đơn VAT (trường hợp số tiền nhiều hơn 200.000 đồng), phiếu thu, biên lai … kèm theo các bảng kê (nếu có) của các dịch vụ y tế đã sử dụng và thuốc điều trị. Chứng từ phải có đầy đủ chữ ký của người thu tiền và dấu đỏ của đơn vị xuất hóa đơn
 4. Các chứng từ liên quan khác theo hướng dẫn của BSH.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

SẢN PHẨM KHÁC