Bảo hiểm Hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Mô tả sản phẩm

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa bảo vệ cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển tại lãnh thổ Việt Nam trước những rủi ro như: cháy hoặc nổ; động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh; phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va nhau hoặc va vào vật thể khác.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

– Rủi ro được bảo hiểm:

 • Cháy hoặc nổ;
 • Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh;
 • Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va nhau hoặc va vào vật thể khác;
 • Cây gãy đổ; cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ;
 • Phương tiện chở hàng mất tích;
 • Tổn thất chung

– Chi phí được bảo hiểm:

 • Phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm (do Người được bảo hiểm/người làm công/đại lý của họ đã chi ra);
 • Dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm;
 • Giám định và xác định nguyên nhân, mức độ tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Bảo hiểm cho Hàng hóa trong quá trình vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam trước những rủi ro được bảo hiểm:

 • Cháy hoặc nổ;
 • Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh;
 • Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va nhau hoặc va vào vật thể khác;
 • Cây gãy đổ; cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ;
 • Phương tiện chở hàng mất tích;
 • Tổn thất chung.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

BSH không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp:

 • Chiến tranh, đình công, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy, cướp, mìn, thủy lôi, bom hoặc bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh nào khác;
 • Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễm phóng xạ phát sinh từ việc sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ tương tự;
 • Hành động xấu cố ý hay hành vi phi pháp, gian dối của Người được bảo hiểm hay người làm công cho họ trong việc gây ra tổn thất và/hoặc khai báo tổn thất;
 • Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật ẩn tỳ có hoặc do tính chất đặc thù của loại hàng hóa được bảo hiểm;
 • Xếp hàng quá tải hoặc sai quy cách an toàn đối với hàng nguyên chuyến;
 • Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển;
 • Rò rỉ, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích, hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm;
 • Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông;
 • Những tổn thất, tổn hại hay chi phí trực tiếp gây bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Biểu mẫu thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường bảo hiểm Download

Trong trường hợp xảy ra rủi ro, mất mát hoặc tổn thất đối với hàng hóa được bảo hiểm, Người được bảo hiểm (NĐBH) cần nhanh chóng thông báo cho Bảo hiểm BSH theo Đường dây nóng/số điện thoại được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm để được hỗ trợ và hướng dẫn các bước tiếp theo trong việc thu thập đầy đủ hồ sơ khiếu nại, bồi thường.

Đồng thời, ngay sau khi phát hiện tổn thất, mất mát đối với hàng hóa, NĐBH cần lưu ý:

 1. Ngay lập tức khiếu nại đối với Người chuyên chở, Chính quyền cảng hay Người nhận ủy thác hàng hóa đối với bất cứ kiện hàng nào bị mất.
 2. Trừ khi có thư kháng nghị, trong mọi trường hợp không được cấp giấy biên nhận hoàn chỉnh cho những hàng hóa có hiện tượng nghi vấn.
 3. Khi giao container phải đảm bảo rằng container còn nguyên vẹn và phải được các nhân viên có chức năng kiểm tra. Nếu nhận container bị tổn thất, niêm phong bị gãy vỡ, mất mát hoặc khác với sự miêu tả trong chứng từ vận tải thì phải lập giấy giao nhận đúng như tình trạng như vậy và giữ lại tất cả các niêm phong không bình thường và gãy vỡ đó để điều tra sau này.
 4. Yêu cầu đại diện Người chuyên chở hay Người nhận ủy thác hàng hóa tham gia chứng kiến việc giám định ngay khi phát hiện hàng hóa có hiện tượng mất mát hoặc hư hỏng. Qua giám định nếu thấy thực tế có tổn thất thì phải lập hồ sơ khiếu nại họ.
 5. Gửi giấy báo cho đại diện Người chuyên chở hay Người nhận ủy thác hàng hóa trong vòng 3 ngày sau khi nhận hàng nếu tổn thất thuộc loại khó phát hiện vào thời gian nhận hàng.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Điều khoản bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa Download

Điều khoản bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa ban hành theo Quyết định số 110/2017/QĐ-BSH-QLNV II ngày 16/01/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

SẢN PHẨM KHÁC