Bảo hiểm Hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Mô tả sản phẩm

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu là sự cam kết bồi thường của đơn vị bảo hiểm đối với hàng hóa nếu không may hàng hóa gặp những thiệt hại, mất mát, rủi ro trong quá trình vận chuyển thuộc phạm vi bảo hiểm như: cháy nổ; tàu, thuyền bị mắc cạn, chìm đắm, lật úp; phương tiện vận chuyển trên đất liền bị lật đổ hay trật bánh; đâm va của tàu thuyền, phương tiện vận chuyển, với bất kỳ vật thể khác không phải nước...

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường thủy, đường bộ, đường sắt và đường hàng không trên phạm vi toàn thế giới.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

– Tổn thất được quy hợp lý cho:

 1. Cháy nổ;
 2. Tàu, thuyền bị mắc cạn, chìm đắm, lật úp.
 3. Phương tiện vận chuyển trên đất liền bị lật đổ hay trật bánh.
 4. Đâm va của tàu thuyền, phương tiện vận chuyển, với bất kỳ vật thể khác không phải nước.
 5. Dỡ hàng tại cảng nơi tàu gặp nạn.

– Tổn thất gây ra bởi

 • Hy sinh tổn thất chung.
 • Ném hàng khỏi tàu.
 • Hàng hóa được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện vận chuyển bị mất tích.
 • Nước cuốn hàng khỏi tàu.
 • Động đất, núi lửa phun, sét đánh.
 • Nước sông, hồ, tràn vào tàu thuyền, phương tiện vận chuyển, container, nơi chứa hàng.
 • Tổn thất toàn bộ kiện hàng do bị rơi trong khi xếp lên hay dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.
 • Cướp biển.
 • Các rủi ro đặc biệt.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển trên phạm vi toàn thế giới trước những rủi ro Cháy nổ; tàu, thuyền bị mắc cạn, chìm đắm, lật úp; phương tiện vận chuyển trên đất liền bị lật đổ hay trật bánh; đâm va của tàu thuyền, phương tiện vận chuyển, với bất kỳ vật thể khác không phải nước…

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

BSH không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:

 • Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí được quy cho hành vi xấu cố của Người được bảo hiểm
 • Rò rỉ thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích, hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm
 • Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí gây bởi đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm không đầy đủ hay không thích hợp (theo chủ ý của điều này “đóng gói” phải được xem như bao gồm cả việc xếp hàng vào container hoặc thiết bị đựng hàng nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc bởi Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ)
 • Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí gây bởi khuyết tật ẩn tỳ hoặc bản chất của đối tượng bảo hiểm
 • Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí trực tiếp gây bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm.
 • Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí phát sinh từ tình trạng không đủ khả năng thanh toán hoặc thiếu thốn về tài chính của chủ tàu, người quản lý người thuê hoặc người khai thác tàu
 • Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí phát sinh từ việc sử dụng mọi loại vũ khí chiến tranh dùng tới phản ứng nguyên tử, phân hạch hạt nhân và/hoặc hợp hạt nhân hoặc phản ứng tương tự khác hoặc năng lượng hay chất phóng xạ.
 • Các loại trừ khác theo điều khoản bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Biểu mẫu thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường bảo hiểm Download
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Trong trường hợp xảy ra rủi ro, mất mát hoặc tổn thất đối với hàng hóa được bảo hiểm, Người được bảo hiểm (NĐBH) cần nhanh chóng thông báo cho Bảo hiểm BSH theo Đường dây nóng/số điện thoại được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm để được hỗ trợ và hướng dẫn các bước tiếp theo trong việc thu thập đầy đủ hồ sơ khiếu nại, bồi thường.

Đồng thời, ngay sau khi phát hiện tổn thất, mất mát đối với hàng hóa, NĐBH cần lưu ý:

 1. Ngay lập tức khiếu nại đối với Người chuyên chở, Chính quyền cảng hay Người nhận ủy thác hàng hóa đối với bất cứ kiện hàng nào bị mất.
 2. Trừ khi có thư kháng nghị, trong mọi trường hợp không được cấp giấy biên nhận hoàn chỉnh cho những hàng hóa có hiện tượng nghi vấn.
 3. Khi giao container phải đảm bảo rằng container còn nguyên vẹn và phải được các nhân viên có chức năng kiểm tra. Nếu nhận container bị tổn thất, niêm phong bị gãy vỡ, mất mát hoặc khác với sự miêu tả trong chứng từ vận tải thì phải lập giấy giao nhận đúng như tình trạng như vậy và giữ lại tất cả các niêm phong không bình thường và gãy vỡ đó để điều tra sau này.
 4. Yêu cầu đại diện Người chuyên chở hay Người nhận ủy thác hàng hóa tham gia chứng kiến việc giám định ngay khi phát hiện hàng hóa có hiện tượng mất mát hoặc hư hỏng. Qua giám định nếu thấy thực tế có tổn thất thì phải lập hồ sơ khiếu nại họ.
 5. Gửi giấy báo cho đại diện Người chuyên chở hay Người nhận ủy thác hàng hóa trong vòng 3 ngày sau khi nhận hàng nếu tổn thất thuộc loại khó phát hiện vào thời gian nhận hàng.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Bộ điều khoản bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo điều kiện A ban hành theo Quyết định số 111/2017/QĐ/BSH-QLNV II ngày 16/01/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.
 • Bộ điều khoản bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo điều kiện B ban hành theo Quyết định số 112/2017/QĐ/BSH-QLNV II ngày 16/01/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.
 • Bộ điều khoản bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo điều kiện C ban hành theo Quyết định số 113/2017/QĐ/BSH-QLNV II ngày 16/01/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

SẢN PHẨM KHÁC