Car Insurance

Bảo hiểm tự nguyện TNDS của chủ xe với người thứ ba và hành khách

Bảo hiểm tự nguyện TNDS của chủ xe với người thứ ba và hành khách

Quyền lợi bảo hiểm

Căn cứ theo quy tắc bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba và hành khách của Nhà nước đang có hiệu lực và theo yêu cầu của Chủ xe, BSH thỏa thuận bảo hiểm cho phần thiệt hại vượt mức thuộc trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc như sau:

1. Trường hợp tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và số tiền bồi thường của chủ xe với nạn nhân mà vượt mức trách nhiệm của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, BSH sẽ thanh toán như sau:

1.1.Đối với thiệt hại về tài sản:

 • Nếu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chi trả không vượt mức trách nhiệm hoặc từ chối bồi thường thì BSH không có nghĩa vụ bồi thường.
 • Nếu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chi trả hết mức trách nhiệm thì BSH sẽ thanh toán cho phần còn lại theo mức độ lỗi của các bên và không vượt quá mức trách nhiệm mà khách hàng đã tham gia.

1.2. Đối với thiệt hại về người

 • Nếu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ chối bồi thường thì BSH không có nghĩa vụ bồi thường.
 • Nếu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chi trả hết mức bồi thường theo bảng phụ lục trả tiền thì BSH sẽ thanh toán cho phần còn lại (theo luật định) căn cứ theo mức độ lỗi của các bên và không vượt quá mức trách nhiệm mà khách hàng đã tham gia.

2. Trường hợp chủ xe cơ giới được bảo hiểm ở nhiều hợp đồng bảo hiểm (hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm) cho cùng một xe cơ giới thì mức bồi thường thiệt hại sẽ được tính theo tỷ lệ giữa mức trách nhiệm tự nguyện ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm đó so với tổng các mức trách nhiệm bảo hiểm tự nguyện được ghi trên tất cả các Giấy chứng nhận bảo hiểm sau khi đã trừ đi phần thiệt hại thuộc mức trách nhiệm bắt buộc

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm tự nguyện TNDS của chủ xe cơ giới với người thứ ba và hành khách trên xe

BSH hỗ trợ chủ xe bồi thường cho những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản mà người điều khiển xe gây ra cho bên thứ ba trong quá trình tham gia giao thông.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm tự nguyện TNDS của chủ xe cơ giới với người thứ ba và hành khách trên xe

Trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm tự nguyện TNDS của chủ xe cơ giới với người thứ ba và hành khách trên xe

 1. Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
 2. Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm tự nguyện TNDS của chủ xe cơ giới với người thứ ba và hành khách trên xe

BSH không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:

 1. Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.
 2. Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.
 3. Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không có Giấy phép lái xe.
 4. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.
 5. Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
 6. Chiến tranh, khủng bố, động đất.
 7. Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm tự nguyện TNDS của chủ xe cơ giới với người thứ ba và hành khách trên xe

Biểu mẫu thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường Download

Khi xảy ra tổn thất cần giữ nguyên hiện trường, áp dụng các biện pháp cứu chữa thương tổn về người và hạn chế các tổn thất, thiệt hại về tài sản. Báo ngay cho cảnh sát giao thông hoặc cơ quan công an, chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết tai nạn, gọi ngay hotline trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc tổng đài CSKH 1900.96.96.09, thông báo tổn thất và nhận hướng dẫn cụ thể.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm những tài liệu sau:

1. Giấy yêu cầu bồi thường theo mẫu BSH.

2. Tài liệu liên quan đến xe, lái xe (Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính):

 • Giấy đăng ký xe.
 • Giấy phép lái xe.
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác của lái xe.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3. Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (Bản sao của các cơ sở y tế hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm), tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau:

 • Giấy chứng thương.
 • Giấy ra viện.
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật.
 • Hồ sơ bệnh án.
 • Giấy chứng tử (trong trường hợp nạn nhân tử vong).

4. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản.

 • Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra do chủ xe thực hiện tại các cơ sở do doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định hoặc được sự đồng ý của doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ xe đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm. (Khách hàng có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền lập Hội đồng định giá xác định giá trị tài sản thiệt hại trong vụ tai nạn để có cơ sở thực hiện bồi thường đối với bên thứ ba)

5. Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn.

 • Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
 • Sơ đồ hiện trường, bản ảnh (nếu có).
 • Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn.
 • Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông.
 • Các tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có).

Hướng dẫn bồi thường chi tiết, quý khách vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm tự nguyện TNDS của chủ xe cơ giới với người thứ ba và hành khách trên xe

Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới Download

Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới ban hành theo Quyết định số 2758/2018/QĐ-BSH-QLNV I ngày 25/12/2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

OTHER PRODUCTS