Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm con người

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm kết hợp con người

16/10/2020

Tải về Biểu mẫu Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm

1. Thông báo sự kiện bảo hiểm.

Khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc thân nhân của Người được bảo hiểm phải áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để cứu chữa nạn nhân.

Trong trường hợp cần thiết, khi xảy ra tai nạn cần thông báo cho cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn để hỗ trợ người bị nạn theo quy định đồng thời thông báo sự kiện bảo hiểm cho BSH.

Nhanh chóng liên hệ hotline trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc tổng đài 1900.96.96.09, thông báo sự kiện bảo hiểm và cung cấp thông tin vụ việc để nhận hướng dẫn cụ thể:

 • Thông tin người yêu cầu trả tiền bảo hiểm;
 • Thông tin hợp đồng bảo hiểm: Chủ bảo hiểm; Số chứng minh thư, căn cước công dân; Số hợp đồng/ giấy chứng nhận bảo hiểm; Đơn vị tham gia bảo hiểm.
 • Thông tin về sự kiện bảo hiểm: Thời gian, địa điểm và nguyên dân, diễn biến của sự kiện bảo hiểm.

Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm cần gửi thông báo bằng văn bản đến BSH.

2. Hoàn thiện hồ sơ bồi thuờng.

Nhân viên bồi thường của BSH sẽ liên hệ ngay với Quý khách để hướng dẫn thu thập hồ sơ và tiến hành giải quyết quyền lợi đến khách hàng.

Khách hàng phối hợp cung cấp hoàn thiện những giấy tờ sau đây cho BSH:

 • Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm theo mẫu của BSH (tải về tại đây).
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm.
 • Biên bản tai nạn/ Bản tường trình tai nạn có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn.
 • Giấy phép lái xe với trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn giao thông điều khiển xe trên 50cc.
 • Chứng từ y tế: Giấy ra viện, Sổ y bạ, Kết quả xét nghiệm v.v…
 • Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.
 • Giấy ủy quyền hợp pháp trong trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác khi nhận tiền bảo hiểm.

Thời gian gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường: trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

3. Giải quyết bồi thường.

BSH cam kết bồi thường đầy đủ cho quý khách hàng theo quy định, quy tắc và điều khoản hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý quan trọng:

 • Trong trường hợp quý khách hàng không phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của BSH/ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành thì BSH có thể giảm trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường theo quy định.
 • Các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có tranh chấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan