Tuyển dụng
Tuyển dụng
Danh sách các vị trí tuyển dụng của BSHC

Kết quả trên trang

Vị trí
Địa chỉ
Ngày đăng
ngày hết hạn

Tuyển dụng tại Trụ sở chính: Chuyên viên truyền thông

Đơn vị: Trụ sở chính

Tuyển dụng tại Trụ sở chính: Chuyên viên truyền thông

Hà Nội

 29/08/2019 30/09/2019

Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên Quản trị nhân sự

Đơn vị: Trụ sở chính

Hà Nội

 29/08/2019 30/09/2019

Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên Tuyển dụng và đào tạo

Đơn vị: Trụ sở chính

Hà Nội

 29/08/2019 30/09/2019

Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Phó giám đốc phụ trách Quản lý nghiệp vụ Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật

Đơn vị: Trụ sở chính

Hà Nội

 29/08/2019 30/09/2019

Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính:Trưởng phòng truyền thông

Đơn vị: Trụ sở chính

Hà Nội

 29/08/2019 30/09/2019

Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên thiết kế - Ban Marketing

Đơn vị: Trụ sở chính

Hà Nội

 16/07/2019 30/08/2019

Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên tổng hợp - Ban bảo hiểm xe cơ giới

Đơn vị: Trụ sở chính

Hà Nội

 16/07/2019 30/08/2019

Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ Bảo hiểm xe cơ giới

Đơn vị: Trụ sở chính

Hà Nội

 16/07/2019 30/08/2019

Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên chuyên quản giám định bồi thường

Đơn vị: Trụ sở chính

Hà Nội

 16/07/2019 30/08/2019

Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên thanh toán Tái bảo hiểm

Đơn vị: Trụ sở chính

Hà Nội

 16/07/2019 30/08/2019

Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên tái bảo hiểm Hàng hải

Đơn vị: Trụ sở chính

Hà Nội

 16/07/2019 30/08/2019

Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên tái bảo hiểm Tai nạn hỗn hợp

Đơn vị: Trụ sở chính

Hà Nội

 16/07/2019 30/08/2019

Tuyển dụng Chuyên viên tái bảo hiểm Tài sản

Đơn vị: Trụ sở chính

Hà Nội

 16/07/2019 30/8/2019

Tuyển dụng tại BSH Miền Nam: Chuyên viên kinh doanh

Đơn vị: BSH Miền Nam

TP. HCM

 04/06/2019 30/06/2019

Tuyển dụng tại Công ty CP Công nghệ Tây Bắc (TBIT): Chuyên viên Telesale - Chăm sóc khách hàng

Đơn vị: Công ty CP Công nghệ Tây Bắc

Hà Nội

 25/05/2019 28/05/2019

Tuyển dụng tại văn phòng trụ sở chính tháng 05/2019: Trưởng phòng Đầu tư - Ban Đầu Tư

Đơn vị: Văn phòng Trụ sở chính

Hà Nội

 02/05/2019 15/06/2019

Tuyển dụng tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Gia Lai, TP. HCM: Phụ trách Kế toán đơn vị

Đơn vị: BSH Hải Phòng, BSH Sông Hàn, BSH Gia Lai, BSH Phú Mỹ, BSH Sài Gòn

Hải Phòng
Đà Nẵng
Gia Lai
TP. HCM

 17/04/2019 15/05/2019

Tuyển dụng tại BSH Đông Đô: Chuyên viên kinh doanh

Đơn vị: BSH Đông Đô

Hà Nội

 10/03/2019 30/04/2019

Tuyển dụng tại BSH Đông Đô: Trưởng phòng Kinh doanh

Đơn vị: BSH Đông Đô

Hà Nội

 10/03/2019 30/04/2019

Tuyển dụng tại Văn Phòng Trụ Sở Chính: Chuyên viên Quản lý, phát triển hệ thống và thúc đẩy hoạt động bán

Đơn vị: Văn Phòng Trụ Sở Chính

Hà Nội

 24/10/2018 25/11/2018
Trang 1/4
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: