Tuyển dụng
Tuyển dụng
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính - Phó Giám đốc Ba...
23/10/2020 - 163 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Kế toán thuộc Trụ sở chính BSH như sau:
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính - Chuyên viên Quả...
23/10/2020 - 105 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật và Hàng hải thuộc Trụ sở chính BSH như sau:
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính - Chuyên viên Phá...
25/08/2020 - 771 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Công nghệ thông tin thuộc Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính - Nhân viên kỹ th...
25/08/2020 - 672 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Tổ chức Hành chính thuộc Trụ sở chính Tổng công ty (tại Hà Nội)
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính - Nhân viên tạp v...
25/08/2020 - 1523 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Tổ chức Hành chính thuộc Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính - Nhân viên Lễ tâ...
04/08/2020 - 1822 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Tổ chức Hành chính thuộc Trụ sở chính Tổng công ty (tại Hà Nội)
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính - Chuyên viên Quả...
21/07/2020 - 819 lượt xem
Tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật và Hàng hải thuộc Trụ sở chính BSH như sau:
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Kiểm toán viên –...
14/07/2020 - 849 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Kiểm toán nội bộ thuộc Ban Kiểm soát
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Kiểm toán viên P...
14/07/2020 - 876 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Kiểm toán nội bộ thuộc Ban Kiểm soát
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên Quản...
14/05/2020 - 989 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Bảo hiểm Con người thuộc Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên phát...
14/05/2020 - 822 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Bảo hiểm Con người thuộc Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên Than...
24/03/2020 - 0 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Tái bảo hiểm thuộc Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên Tái ...
24/03/2020 - 0 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Tái bảo hiểm thuộc Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên Kế t...
24/03/2020 - 1061 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Kế toán - Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại văn phòng Trụ Sở chính: Chuyên viên Quản...
24/03/2020 - 1058 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật và Hàng hải thuộc Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Phó giám đốc phụ...
24/03/2020 - 0 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật và Hàng hải thuộc Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại Trụ sở chính: Chuyên viên Pháp chế
26/12/2019 - 1970 lượt xem
Trực tiếp tư vấn pháp lý, giải đáp vướng mắc về mặt pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện đối với nghiệp vụ được phân công phụ trách
Chi tiết
Tuyển dụng tại Lào: Trưởng/ Phó phòng Giám định Bồi thư...
23/12/2019 - 1608 lượt xem
Quản lý và điều hành Phòng Bồi thường
Chi tiết
Tuyển dụng tại Trụ sở chính: Chuyên viên truyền thông
29/08/2019 - 2637 lượt xem
Tuyển dụng tại Trụ sở chính: Chuyên viên truyền thông
Chi tiết
Trang 1/5
Địa chỉ: 86 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: