Tuyển dụng
Tuyển dụng
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên Quản...
14/05/2020 - 283 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Bảo hiểm Con người thuộc Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên phát...
14/05/2020 - 184 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Bảo hiểm Con người thuộc Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên Than...
24/03/2020 - 0 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Tái bảo hiểm thuộc Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên Tái ...
24/03/2020 - 0 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Tái bảo hiểm thuộc Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Chuyên viên Kế t...
24/03/2020 - 482 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Kế toán - Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại văn phòng Trụ Sở chính: Chuyên viên Quản...
24/03/2020 - 386 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật và Hàng hải thuộc Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại Văn phòng Trụ sở chính: Phó giám đốc phụ...
24/03/2020 - 0 lượt xem
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật và Hàng hải thuộc Trụ sở chính Tổng công ty
Chi tiết
Tuyển dụng tại Trụ sở chính: Chuyên viên Pháp chế
26/12/2019 - 1362 lượt xem
Trực tiếp tư vấn pháp lý, giải đáp vướng mắc về mặt pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện đối với nghiệp vụ được phân công phụ trách
Chi tiết
Tuyển dụng tại Lào: Trưởng/ Phó phòng Giám định Bồi thư...
23/12/2019 - 965 lượt xem
Quản lý và điều hành Phòng Bồi thường
Chi tiết
Tuyển dụng tại Trụ sở chính: Chuyên viên truyền thông
29/08/2019 - 2033 lượt xem
Tuyển dụng tại Trụ sở chính: Chuyên viên truyền thông
Chi tiết
Trang 1/5
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: