Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Cập nhật: 01/09/2020 9:31:AM
Lượt xem: 217
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) xin thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Cao Nguyên Hưng.

Căn cứ Quyết định số 688/2011/QĐ-SVIC-HĐQT ngày 28/10/2011 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) về việc ban hành Quy chế quản lý sổ cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền;

Căn cứ Giấy báo mất và để nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông gửi tới Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;

 
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông với thông tin như sau:
 
STT Mã cổ đông Họ và tên Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Số cổ phần
1 BSH-002051 Cao Nguyên Hưng 100671264 02/06/2010 Quảng Ninh 2.000 (cổ phần)
 
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) sẽ cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trên.

Trân trọng thông báo.
Gửi bình luận:
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:

Họ tên:*

Email:*

Avatar:

Nội dung:*

 

Gửi Nhập lại
Địa chỉ: 86 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: