BSH tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Cập nhật: 12/06/2018 3:18:PM
Lượt xem: 1190
Ngày 11/06/2018, tại Văn phòng Trụ sở chính, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đến tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Tổng Công ty cùng với các cổ đông của BSH đại diện cho 96.402.146 cổ phần, chiếm 96,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BSH. 
 
Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc, Đại hội tiến hành chương trình nghị sự theo sự điều hành của Chủ tịch đoàn là Ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT.
 

Chương trình nghị sự tiến hành theo sự điều hành của Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng bao gồm:
 • Báo cáo của HĐQT về hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty;
 • Báo cáo kết quả Thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2017;
 • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2018 và nhiệm kỳ tiếp theo;
 • Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;
 • Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018;
 • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 • Sửa đổi, bổ sung văn bản nội bộ (Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ) của Tổng Công ty;
 • Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Năm 2018, BSH đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 1.010 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 866 tỷ đồng, tăng trưởng 43,8% (cao hơn 3,3 lần so với mức tăng trưởng dự kiến của thị trường). BSH đặt mục tiêu lợi nhuận riêng của BSH ở mức 21 tỷ đồng và Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế ở mức 27 tỷ đồng. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng doanh thu cao, BSH còn chú trọng đến mục tiêu tiết giảm chi phí hoạt động và giảm tỷ lệ bồi thường.
 
Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, Ban Điều hành Tổng Công ty đề ra nhiều giải pháp quyết liệt đối với công tác nghiệp vụ, giám định bồi thường, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và hệ thống đánh giá/đo lường, công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới kinh doanh và phát triển kênh phân phối mới... 
 
Cũng tại Đại hội, các cổ đồng đã bầu cử Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Ban Kiểm soát của BSH nhiệm kỳ 2018 – 2023. Kết quả như sau:
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có 05 thành viên:
 • Ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT
 • Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT
 • Ông Lưu Thanh Tâm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 • Ông Vũ Đức Trung – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
 • Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 03 thành viên:
 • Bà Bùi Thị Minh Thu – Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bà Ninh Thị Lan Phương – Thành viên BKS
 • Bà Nguyễn Thị Minh Thương – Thành viên BKS

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của BSH đã kết thúc trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, thể hiện sự ủng hộ và niềm tin của các cổ đông vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh và hoạt động BSH đã đề ra trong năm 2018 và trong giai đoạn 2018 – 2023. BSH tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu cao, giảm tỷ lệ bồi thường và từng bước tiết giảm chi phí hoạt động, đảm bảo phát triển bền vững và từng bước tiếp cận gần với TOP 10 doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ trên thị trường.

Một số hình ảnh tại Đại hội: 
 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của BSH diễn ra trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau


Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình


Các cổ đông thực hiện biểu quyết


Các cổ đông thực hiện biểu quyết
 
Gửi bình luận:
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:

Họ tên:*

Email:*

Avatar:

Nội dung:*

 

Gửi Nhập lại
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: