BSH tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Cập nhật: 28/04/2016 1:57:PM
Lượt xem: 4854
Ngày 27/04/2016, tại trụ sở chính, Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tham dự đại hội có thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Tổng công ty cùng các cả đông của BSH.

Sau khi nghe bà Bùi Thị Minh Thu - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với ông Đỗ Quang Hiển làm chủ tọa, đại hội tiến hành chương trình nghị sự. Đại hội đã lắng nghe báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty; Báo cáo Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.


 
Theo đó, trong năm 2016, BSH đặt mục tiêu “tăng trưởng - hiệu quả”, với doanh thu bảo hiểm đạt 687,9 tỷ đồng, tăng trưởng 169%; lợi nhuận đạt 34,2 tỷ đồng, tăng tưởng 136%. Để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, Ban điều hành cũng đề ra nhiều nhóm giải pháp cho từng hoạt động và từng khối nghiệp vụ. Cũng trong năm 2016, BSH dự kiến tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 1000 tỷ đồng đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2016.
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 theo Tờ trình số 02/2016/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2016.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số 03/2016/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2016.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 04/2016/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2016.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty theo Tờ trình số 05/2016/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2016.
-  Nghị quyết của HĐQT về việc ông Lưu Thanh Tâm là thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Anh Dũng kể từ ngày 01/11/2015.
-  Miễn nhiệm và bầu bổ sung kiểm soát viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 theo Tờ trình số 07/2016/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2016.
- Bà Nguyễn Thị Minh Thương trúng cử kiểm soát viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội kết thúc thành công vào hồi 16h30 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên BSH 2016:
 Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển khai mạc đại hộiÔng Lê Đăng Khoa - thành viên HĐQT đọc báo cáo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
và Kế hoạch hoạt động năm 2016Ông Lưu Thanh Tâm - thành viên HĐQT kiêm TGĐ báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
và Kế hoạch kinh doanh năm 2016Bà Bùi Thị Minh Thu – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả Thẩm tra BCTC năm 2015, báo cáo về việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ được giao của Ban Kiểm soát năm 2015 và Phương hướng, kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2016Ông Vũ Đức Trung – Thành viên HĐQT  đọc tờ trình về Lựa chọn đơn vị  kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao năm 2016; thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015Ông Vũ Đức Tiến - thành viên HĐQT đọc tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty và tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty


Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển mời các cổ đông tham gia ý kiến tại đại hộiĐại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình đại hội
 
Mộc Hà

Gửi bình luận:
Quý khách vui lòng gửi câu hỏi bằng cách điền thông tin theo mẫu bên dưới:

Họ tên:*

Email:*

Avatar:

Nội dung:*

 

Gửi Nhập lại
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: