Sản phẩm Bancassurance
Ngày đăng: 28/04/2016
Lượt xem: 9119
SẢN PHẨM

1. Bảo hiểm ô tô Dặm Trường An
 
BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm  Dặm Trường An
2. Mã nghiệp vụ  022GGE
3. Đối tượng bảo hiểm 3.1.     Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới: Xe cơ giới
3.2.     Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
3.3.     Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe: tính mạng, sức khoẻ con người
4. Người được bảo hiểm -                Khách hàng cá nhân, tổ chức vay vốn tại Ngân hàng/các tổ chức tín dụng sử dụng ô tô làm tài sản đảm bảo; và
-                Khách hàng cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng/các tổ chức tín dụng và tham gia bảo hiểm xe ô tô BSH qua Ngân hàng/các tổ chức tín dụng.
5. Phạm vi bảo hiểm 5.1.    Bảo hiểm vật chất xe cơ giới
5.1.1.  Bồi thường cho chủ xe cơ giới những thiệt hại vật chất do:
a)     Đâm, va, lật đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào;
b)     Hoả hoạn, cháy, nổ;
c)     Những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên;
d)     Mất toàn bộ xe do trộm cướp.
5.1.2.    Hoàn trả những chi phí cần thiết và hợp lý theo thoả thuận tại HĐBH thực hiện các công việc:
a)     Chi phí ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm;
b)     Chi phí cứu trợ, vận chuyển xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất.
5.2.    Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
5.3.    Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe: Bồi thường thiệt hại thân thể cho NĐBH do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình tham gia giao thông.
6. Các loại trừ bảo hiểm BSH không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp:
-                Hành động cố ý gây thiệt hại hoặc không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe;
-                Lái xe không có Giấy phép lái xe, hoặc Giấy phép không phù hợp;
-                Đối với tài sản bị mất cắp, cướp trong tai nạn, tài sản đặc biệt;
-                Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp;
-                Do lỗi của chủ xe, lái xe vi phạm các quy định pháp luật;
-                Chiến tranh, khủng bố, động đất.
7. Quyền lợi người được bảo hiểm 7.1.     Bảo hiểm vật chất xe cơ giới
Chi trả chi phí thực tế để sửa chữa thay thế đối tượng bảo hiểm nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm.
7.2.     Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Mức trách nhiệm đối với thiệt hại do xe cơ giới
-                Đối với thiệt hại về người: 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn;
-                Đối với thiệt hại về tài sản: 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn.
Mức trách nhiệm về tài sản đối với thiệt hại do xe cơ giới sử dụng mục đích an ninh quốc phòng: 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn.
7.3.     Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe
Chi trả theo số tiền bảo hiểm và bảng tỷ lệ thương tật quy định tại thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính.
8. Thời hạn bảo hiểm 8.1.     Bảo hiểm vật chất xe cơ giới: 03 – 36 tháng;
8.2.     Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới: 1 năm
8.3.     Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe: 1 năm

 
2. Bảo hiểm nhà tư nhân Tín Gia An

 
BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm Toàn diện nhà tư nhân (Tín gia an)
2. Mã nghiệp vụ 033KKH
3. Đối tượng bảo hiểm Nhà ở, căn hộ chung cư và tài sản bên trong ngôi nhà được bảo hiểm.
4. Người được bảo hiểm -         Khách hàng sử dụng tài sản đảm bảo là Nhà/chung cư, khách hàng có nhu cầu tham gia vay vốn tại SHB để mua Nhà/chung cư dự án, Nhà/chung cư để ở hoặc xây dựng, sửa chữa Nhà/chung cư để ở;
-         Khách hàng cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ của SHB có sở hữu Nhà/chung cư dự án, Nhà/chung cư để ở và khách hàng có nhu cầu tham gia Bảo hiểm nhà tư nhân.
5. Phạm vi bảo hiểm 5.1. Phạm vi bảo hiểm cơ bản: BSH bồi thường cho NĐBH những thiệt hại do cháy, sét đánh, nổ;
5.2. Phạm vi bảo hiểm mở rộng:
BSH bồi thường cho NĐBH:
Những thiệt hại do:
a)     Giông, bão, lũ lụt (bao gồm nước biển tràn);
b)     Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước;
c)     Va chạm với ngôi nhà;
d)     Trộm cướp;
Chi phí:
e)     Chi phí dọn dẹp hiện trường;
f)       Thuê nhà sau tổn thất.
6. Các loại trừ bảo hiểm BSH không bồi thường cho các thiệt hại gây ra bởi:
a)     Gây rối, nổi loạn, bãi công, sa thải công;
b)     Vũ khí hạt nhân, phóng xạ;
c)     Ô nhiễm, nhiễm bẩn, hao mòn;
d)     Rủi ro bên trong của tài sản;
e)     Chiến tranh, khủng bố.
7. Quyền lợi người được bảo hiểm -         Chi trả theo chi phí thực tế sửa chữa, thay thế đối tượng bảo hiểm, nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm.
-         Chi tiết quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân ban hành kèm theo Quyết định số 939/2013/QĐ-BSH-QLNV của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội ngày 22/10/2013.
8. Thời hạn bảo hiểm -         Thời hạn cơ bản: 1 năm
-         Thời hạn dài hạn: Theo quy định của sản phẩm và thoả thuận.

3. Bảo an tín

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm Bảo an tín
2. Mã nghiệp vụ  
3. Đối tượng bảo hiểm Tính mạng, sức khoẻ con người
4. Người được bảo hiểm Là cá nhân được BSH chấp nhận bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này và thoả mãn tất cả các điều kiện sau:
a)     Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b)     Được Ngân hàng chấp thuận cho vay;
c)     Có độ tuổi từ đủ 18 đến 65 tuổi vào ngày phát sinh hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và không quá 66 tuổi vào ngày kết thúc của Hợp đồng bảo hiểm;
d)     Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
5. Phạm vi bảo hiểm BSH nhận bảo hiểm trong các trường hợp cụ thể sau:
a)     Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong vòng 06 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn;
b)     Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh tật, thai sản kể từ thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm và trong thời hạn bảo hiểm;
c)     Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn từ 21% trở lên do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong vòng 06 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn.
6. Các loại trừ bảo hiểm BSH không chịu trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm do hậu quả của một trong các nguyên nhân sau đây:
Nguyên nhân trực tiếp:
-           Bệnh đặc biệt (không áp dụng đối với bảo hiểm tái tục);
-           Hành vi cố ý của BMBH, NĐBH, NTH;
-           NĐBH bị tử hình theo phán quyết của Tòa án, tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật, tham gia đánh nhau trừ trường hợp được xác nhận là hành động phòng vệ chính đáng;
-           NĐBH bỏ trốn, mất tích (trừ trường hợp Tòa án có quyết định tuyên bố NĐBH đã chết do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm theo quy định của Pháp luật);
-           NĐBH tham gia các hoạt động hàng không (trừ khi với tư cách là hành khách), các cuộc diễn tập, huấn luyện quân sự, tham gia chiến đấu của lực lượng vũ trang;
-           Động đất, sóng thần, núi lửa phun, nhiễm phóng xạ, vũ khí sinh học, vũ khí hóa học, chiến tranh, nội chiến, bạo động, nổi loạn, khủng bố, xung đột sắc tộc.
Nguyên nhân trực tiếp/gián tiếp:
-           NĐBH bị nhiễm HIV, Bệnh AIDS;
-           NĐBH bị ảnh hưởng của rượu, bia, bị ảnh hưởng do sử dụng trái phép các chất kích thích và việc sử dụng này là nguyên nhân trực tiếp làm cho NĐBH bị tử vong, thương tật.
7. Quyền lợi người được bảo hiểm 1.                Quyền lợi bảo hiểm cơ bản:
a)     Quyền lợi bảo hiểm tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn;
b)     Quyền lợi bảo hiểm tử vong/tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh tật, thai sản.
2.                Quyền lợi bảo hiểm bổ sung:
a)     Quyền lợi bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn;
b)     Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện do tai nạn;
c)     Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp mai táng phí.
8. Thời hạn bảo hiểm 1.                Thời hạn bảo hiểm tương ứng với thời hạn hoặc thời hạn còn lại của Hợp đồng tín dụng tại thời điểm tham gia bảo hiểm hoặc theo thỏa thuận. Thời hạn bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
2.                Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:
-         Ngay sau khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm;
-         Là thời điểm đầu tiên của thời hạn bảo hiểm đối với rủi ro tai nạn, 30 ngày kể từ thời điểm đầu tiên của thời hạn bảo hiểm đối với rủi ro bệnh tật, thai sản (không áp dụng đối với bảo hiểm tái tục).

Gửi yêu cầu tư vấn
Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin để được tư vấn sản phẩm:

Họ tên: *

Điện thoại:

Email: *

Địa chỉ

Địa chỉ: 86 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: