Cổ đông
Cổ đông
STT
Tiêu đề tài liệu
Ngày đăng
Tải về
1 Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BSH-008578 25/12/2019 
2 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của cổ đông _CTCP ĐT KD và TM Quang Vinh 27/11/2019 
3 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ 03/07/2019 
4 Thông báo giao dịch cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, Người nội bộ của Quỹ đại chúng và Người có liên quan của người nội bộ 24/06/2019 
5 Công bố thông tin đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019 12/04/2019 
6 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Thành viên Ban Kiểm Soát 02/04/2019 
7 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Thành viên Ban Kiểm Soát 26/03/2019 
8 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 20/03/2019 
9 Nghị quyết của HĐQT Vv lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 20/03/2019 
10 Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BSH-008528 15/03/2019 
11 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trưởng Ban Kiểm Soát 11/03/2019 
12 Thông báo chấp thuận gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2018 của UBCKNN 15/02/2019 
13 BSH công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực 15/02/2019 
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: