Cổ đông
Cổ đông
STT
Tiêu đề tài liệu
Ngày đăng
Tải về
1 Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BSH-006469; BSH-002112; BSH-001281 29/12/2017 
2 Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần BSH-008737 18/12/2017 
3 CÔNG BỐ THÔNG TIN GPĐC SỐ 17 V/V TĂNG VỐN ĐIÊU LỆ 01/11/2017 
4 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - LẦN 2 23/06/2017 
5 09-THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - LẦN 2 23/06/2017 
6 GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - LẦN 2 23/06/2017 
7 GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - LẦN 2 23/06/2017 
8 GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂNTHAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - LẦN 2 23/06/2017 
9 08-HĐQT TB Vv Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Lần 2 16/06/2017 
10 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 03/04/2017 
11 TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ số 01, 02 và 03 03/04/2017 
12 06-TTr BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHKD NĂM 2016 VÀ KHKD NĂM 2017 03/04/2017 
13 05-BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 03/04/2017 
14 04-QĐ Vv Thành Lập Ban kiểm tra tư cách Cổ Đông ĐHĐCĐTN năm 2017 03/04/2017 
15 3.4. Giấy xac nhan tham du- ĐHĐCĐ- nam 2017 29/03/2017 
16 3.3-Giay UQ ( theo nhóm)dự hop DHDCD-THUONG-NIEN-NAM-2017 29/03/2017 
17 3.2- Giay UQ du họp ĐHĐCĐ cua Ca nhan -NAM-2017 29/03/2017 
18 3.1-Chuong trinh nghị su-DHDCD-THUONG-NIEN-NAM-2017 29/03/2017 
19 03-THU-MOI-HOP-DHDCD-THUONG-NIEN-NAM-2017 29/03/2017 
20 TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội thông báo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 24/02/2017 
Trang 1/2
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: