Cổ đông
Cổ đông
STT
Tiêu đề tài liệu
Ngày đăng
Tải về
1 Thông báo phát hành Cổ phiếu ra công chúng 01/12/2016 
2 Thông báo chốt danh sách cổ đông 01/12/2016 
3 Mẫu Giấy đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm & Mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng mua cổ phần 04/11/2016 
4 Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 01/11/2016 
5 Bản Cáo Bạch chào bán cổ phiếu BSH 28/10/2016 
6 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 28/10/2016 
7 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 28/10/2016 
8 HĐQT thông báo vv mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 07-09-2016 07/09/2016 
9 HĐQT thông báo vv mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 21-7-2016 22/07/2016 
10 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015 01/06/2016 
11 Thông báo vv chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015 26/05/2016 
12 Công bố thông tin v/v thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 01/04/2016 
13 Công bố thông tin v/v bà Nguyễn Thị Thái Hằng thôi giữ chức Giám đốc ban Kế toán kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội 20/01/2016 
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: