Cổ đông
Cổ đông
STT
Tiêu đề tài liệu
Ngày đăng
Tải về
1 Bản cáo bạch BSH 19/12/2014 
2 Giấy chứng nhận chào bán 19/12/2014 
3 Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu ra công chúng - ngày 16/12/2014 19/12/2014 
4 Mẫu Giấy đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm & Mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng mua cổ phần 19/12/2014 
5 Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2013) ngày 7-3-2014 24/11/2014 
6 Công bố thông tin trong thời hạn 24h 12/11/2014 
7 Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 12/11/2014 
8 Nghị quyết của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 700 tỷ đồng 12/11/2014 
9 Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2014 12/11/2014 
10 Thông báo mất giấy chứng nhận cổ phần 12/11/2014 
11 Thông báo chi cổ tức năm 2013 12/11/2014 
12 Giấy uỷ quyền nhận cổ tức 2013 12/11/2014 
13 Giấy yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản 12/11/2014 
14 Thông bao mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 12/11/2014 
15 Báo cáo Quản trị tình hình công ty (06 tháng cuối năm 2013) ngày 7-3-2014 12/11/2014 
16 Công bố thông tin trong thời han 72h ngày 7-3-2014 12/11/2014 
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: