Cổ đông
Cổ đông
STT
Tiêu đề tài liệu
Ngày đăng
Tải về
1 Mẫu TB đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT/BKS 24/11/2014 
2 Mẫu kê khai lý lịch 24/11/2014 
3 Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự ĐHĐCĐ 2013 24/11/2014 
4 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2013 24/11/2014 
5 Phiếu xác nhận tham dự đại hội 24/11/2014 
6 Chương trình đại hội 2013 24/11/2014 
7 360-TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 24/11/2014 
8 18-Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 24/11/2014 
9 409-Công bố thông tin trong thời hạn 24h (26-6-2013) 24/11/2014 
10 Công bố thông tin V/v ĐHĐCĐ thông qua việc đổi tên và sửa đổi điều lệ Tổng Công ty 24/11/2014 
11 Công bố thông tin v/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty 07-8-2013 24/11/2014 
12 Giấy yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản 24/11/2014 
13 Thông báo trả cổ tức năm 2012 24/11/2014 
14 Công bố thông tin V/v bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 24/11/2014 
15 Công bố thông tin về giải thể Công ty TNHH MTV SVIC INVEST 24/11/2014 
16 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 27-8-2013 24/11/2014 
17 Công bố thông tin về việc đổi tên Tổng Công ty 24/11/2014 
18 Điều lệ Tổng Công ty CP bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (sửa đổi bổ sung ngày 05/09/2013) 24/11/2014 
19 Công bố thông tin 24h về thay đổi nhân sự HĐQT, BĐH BSH 24/11/2014 
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: