Cổ đông
Cổ đông
STT
Tiêu đề tài liệu
Ngày đăng
Tải về
1 Nghị Quyết ĐHĐCĐTN 2019 25/04/2019 
2 Biên bản họp ĐHĐCĐTN 2019 25/04/2019 
3 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐTN 2019 25/04/2019 
4 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 15/04/2019 
5 Tờ Trình 04 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 15/04/2019 
6 Tờ trình 03 Thông qua Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS 2018, kế hoạch thù lao 2019 15/04/2019 
7 Tờ trình 02 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 15/04/2019 
8 Tờ trình 01 Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT 15/04/2019 
9 Báo cáo của BKS 12/04/2019 
10 Báo cáo KQ HĐKD 2018 và KH KD 2019 12/04/2019 
11 Báo cáo của HĐQT 12/04/2019 
12 Quyết định ban hành Quy chế làm việc tại ĐHCĐ 2019 12/04/2019 
13 Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2019 - Nhóm cổ đông 12/04/2019 
14 Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2019 12/04/2019 
15 Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông 2019 12/04/2019 
16 Chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên 2019 12/04/2019 
17 Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 12/04/2019 
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: