Cổ đông
Cổ đông
STT
Tiêu đề tài liệu
Ngày đăng
Tải về
1 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 12/06/2018 
2 BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 12/06/2018 
3 Báo cáo Danh sách đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 07/06/2018 
4 Lý lịch trích ngang các ứng viên 07/06/2018 
5 BÁO CÁO BKS TẠI ĐHĐCĐ 2018 23-04-2018 06/06/2018 
6 Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2018 06/06/2018 
7 Thư mời họp 01/06/2018 
8 Chương trình nghị sự 01/06/2018 
9 Thông báo về việc đề cử, ứng cử 01/06/2018 
10 Mẫu Thông báo đề cử và Sơ yếu lý lịch của các ứng viên 01/06/2018 
11 6.2.GUQ theo nhom 01/06/2018 
12 6.1.GUQ ca nhan 01/06/2018 
13 Báo cáo của TGĐ 01/06/2018 
14 Tờ trình 06 ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 01/06/2018 
15 Tờ trình 05 sửa đổi, bổ sung văn bản nội bộ của Tổng Công ty 01/06/2018 
16 Tờ trình 04 thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 01/06/2018 
17 Tờ trình 03 thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2017 và kế hoạch thù lao 2018 01/06/2018 
18 Tờ trình 02 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 01/06/2018 
19 Tờ trình 01 thông qua cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 01/06/2018 
20 Quyết định 04 thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông 30/05/2018 
Trang 1/2
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: