Cổ đông
Cổ đông
STT
Tiêu đề tài liệu
Ngày đăng
Tải về
1 Các tờ trình Hội Đồng QUản Trị 09/01/2015 
2 Nghị quyết ĐHCĐ 2014 24/11/2014 
3 Quyết Định ban hành quy chế làm việc của Đại Hội 24/11/2014 
4 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 19/11/2014 
5 Giấy ủy quyền tham dự đại hội thường niên (cá nhân) 19/11/2014 
6 Giấy ủy quyền tham dự đại hội thường niên (theo nhóm) 19/11/2014 
7 Phiếu xác nhận tham dự đại hội 19/11/2014 
8 Thông báo chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 19/11/2014 
9 04-Báo cáo ve viec thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ được giao của ban kiểm soát trong năm 2013 và phương hướng năm 2014 09/01/2014 
10 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013 09/01/2014 
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: