Ban Lãnh đạo
Ngày đăng: 06/05/2019
Lượt xem: 31.781
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đỗ Quang Hiển

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Lê Đăng Khoa

Thành viên HĐQTÔng Vũ Đức Trung

Thành viên HĐQTÔng Mai Anh Chính


Thành viên HĐQTÔng Vũ Đức Tiến

Thành viên HĐQT
 

BAN KIỂM SOÁT


Bà Bùi Thị Minh Thu

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Ninh Thị Lan Phương

Ủy viên


Bà Nguyễn Thị Minh Thương

Ủy viên

BAN ĐIỀU HÀNH


Ông
Bùi Trung Kiên
Tổng Giám đốc
 
Ông
Vũ Đức Trung
Phó Tổng Giám đốc

Ông
Trần Hiếu Nhân

Phó Tổng Giám đốc

Ông
Lê Hoài Nam

Phó Tổng Giám đốc

 

Các bài viết khác
Địa chỉ: 86 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: